Sa oled siin

Audit piiriprojektis pahatahtlikkust ega hooletust ei tuvastanud

30. mai 2018 - 17:23

Siseminister Andres Anvelti korraldusel läbi viidud audit ei tuvastanud, et Eesti idapiiri väljaehitamise projekti juhtimisel esineks pahatahtlikkust või hooletust. Audiitorite hinnangul on piiriprojekti juhtimine ja järelevalve korraldatud rahuldavalt ning siseministeerium ja Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on oma tööd viimastel kuudel oluliselt täiustanud.

Täna tutvustasid siseminister Andres Anvelt, siseministeeriumi siseauditi osakonna juht Tarmo Olgo ja PPA peadirektor Elmar Vaher idapiiri väljaehitamise projekti lõplikku auditit. Auditi algatas siseminister veebruaris ning selle vahetulemusi tutvustati märtsis.

„Kõige olulisem on see, et audit ei tuvastanud PPA piiriprojekti partneri valikul ega raha kasutamisel pahatahtlikkust ega hooletust ja kõike tehti parimas usus. Samuti sai veelkord kinnitust see, et piiriprojekti venimine ja kallinemine oli paratamatu. Projektijuhtimise puudused või riigihangete seaduse erandite tegemine ei mõjutanud seda kuidagi,“ sõnas siseminister Andres Anvelt.

Projekti riskianalüüs oli puudulik

Siseministeeriumi audiitorite hinnangul on piiriprojekti juhtimine ja järelevalve korraldatud rahuldaval tasemel ning siseministeerium ja PPA on oma tööd viimastel kuudel oluliselt täiustanud. Tegemata on veel idapiiri väljaehitamise riskide analüüs ja kuidas neid maandada. Samuti napib PPA-l kompetentset tööjõudu, et suuta mahuka projekti kõik lõigud ära hallata.

Riigihanked tehti olulises osas õiguspäraselt, kuid küsimusi tekitas riigihangete seaduse erandite kasutamine. „Seal tehti kaks eksimust: esiteks kasutati hankel valet menetluskorda ja seda seepärast, et siseministeerium ise ei andnud selgeid juhiseid, kuidas ikkagi täpselt julgeolekuhuvide kaitset vajavat riigihanget peab korraldama. Teiseks järeldas PPA ekslikult, et korra juba loa saanuna laieneb riigihangete seaduse erand ka katselõikude ehitamisele,“ ütles siseministeeriumi siseauditi osakonna juht Tarmo Olgo.

Elmar Vaher kinnitab, et PPA on tegutsenud piiriehituse ettevalmistustööde tegemisel ning katselõikude rajamisel oma kõige parema teadmise kohaselt. „Oleme teinud kõik selleks, et Eesti saaks endale moodsa tehnilise lahendusega piiri, mis peaks,“ sõnas Vaher.

Piiri puudutav seadusruum tuleb üle vaadata

„Meie idapiir on ühtlasi EL ja NATO välispiir ja selle tehnilised andmed ei saa olla täiesti avalikud ja kättesaadavad igaühele, salasuitsu vedajale ja võõrriigi eriteenistustele. Kui me tahame, et ebaseaduslikel piiriületajatel ja kuritegelikel ühendustel ei oleks hea ülevaade igast tehniliselt positsioonist, siis peame kaitsma oma riigi julgeoleku seisukohast olulist infot,“ lisas PPA peadirektor.

Siseminister Andres Anvelti sõnul ongi õigusruumis vaja selgust luua. „PPA puutub kokku nii julgeoleku kui ka riigikaitse huvidega ja siin ongi küsimus, kui avalikuks saame ja tahame me minna. Nüüd on plaan seadusruumi sisse vaadata ja asjad korda teha,“ ütles Anvelt.

Valdkond: 

Veel uudiseid samal teemal

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd
20.03.2019|Siseministeerium

Viola Murd: kas me oleme kriisideks valmis?

Kriisi puhkemisel peaks iga eestimaalane olema valmis oma perekonna ja kogukonna eest hoolt kandma vähemalt seitsme päeva jooksul. Kriisiolukorras on abivajajaid tavapärasest rohkem ja riigil võibki kuluda kuni nädal aega, et kõigi abivajajateni jõuda.

Sisekaitseakadeema uus rektor Marek Link
12.02.2019|Siseministeerium

Sisekaitseakadeemia rektoriks saab Marek Link

Siseminister Katri Raik nimetab Sisekaitseakadeemia rektoriks praeguse arendusprorektori Marek Linki, kes on olnud ka senine rektori kohusetäitja.