Sa oled siin

Anvelt: siseturvalisuse fookuses on kiirreageerimisvõimekus ja tugev piirkonnapolitsei

22. juuni 2017 - 11:03

Valitsus sai tänasel istungil ülevaate siseturvalisuse arengukava elluviimisest 2016. aastal ning kiitis heaks järgmise nelja aasta rakendusplaani.

Kui möödunud aastal oli fookuses kogukonnakeskse turvalisusmudeli rakendamine, rahvusvahelise kaitsega seotud küsimuste lahendamine ning idapiiri väljaehitamine, siis lähiaastatel keskendutakse tugeva piirkonnapolitsei ja kiirreageerimisvõimekuse arendamisele ning piiri väljaehitamise jätkamisele. Samuti uuendatakse päästetehnikat, alarmsõidukeid, relvastust ja muud varustust.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on tänavu prioriteet Euroopa Liidu eesistumine ja sellega seotud sisulised ja korralduslikud küsimused, lähiaastatel keskendutakse kiirreageerimisüksuste ja piirkonnakonstaablite rolli tugevdamisele. „Esimest korda kümne aasta jooksul suureneb meie korrakaitsjate arv, mis Euroopas toimuvat arvestades on eriti tähtis samm. Kui möödunud aastal hindas pea 90% inimestest Eestit turvaliseks riigiks, siis meie ambitsioonikas eesmärk on kõigi koostöö ja igaühe panusega inimeste turvatunnet veelgi tõsta,“ sõnas Anvelt. Siseministri sõnul on teine oluline eesmärk tõsta siseturvalisuse valdkonnas palku ja seda eriti päästjatel.

Piirkonnapolitseinike ja kiirreageerijate arvu suurendamiseks aastatel 2018-2021 on politsei- ja piirivalveameti eelarvesse ette nähtud 21,5 miljonit eurot. Piirkonnapolitseinikke on Eestis praegu 126, nelja aasta jooksul on plaanis seda suurendada 45 inimese võrra. Kiirreageerijate arv suureneb 75 võrra. Lähiaastatel on kavas valmis ehitada Eesti idapiir, milleks on aastateks 2017−2019 kavandatud eelarve 50 miljonit eurot. Kokku rajatakse piirile ligi 700 piiriposti, üle 300 ujuva piirimärgi, piirdeaiad ja -tarad ning võetakse piiri valvamisel appi droonid ja kaamerad.

Päästetehnika, alarmsõidukite, relvastuse ja muu varustuse uuendamine on siseturvalisuse teenistujatele nende tööks hädavajalik. Nii näiteks tuleb ajavahemikul 2018–2020 välja vahetada ligi 1000 sõidukit.

Järgmiseks neljaks aastaks on siseturvalisuse arengukava täitmiseks vaja täiendavalt üle 188 miljoni euro. Sellest suurim osa, ligi 150 miljonit, on tarvis siseturvalisuse töötajatele konkurentsivõimelise palga tagamiseks. Samuti on järgmise nelja aasta jooksul 34 miljoni euro ulatuses vaja uuendada IKT-taristut ja süsteeme. Transportvara uuendamiseks oleks vaja ligi 5 miljonit eurot. Siseturvalisuse arengukavas on erinevate osapoolte vahel kokku lepitud turvalisust tõstvad tegevused aastateks 2015-2020.

#stak #siseturvalisus #koostöösloometurvalisust