Sa oled siin

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks korraldatav koolitus ja eksam

29. juuli 2016 - 10:37

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks korraldatav koolitus ja eksam

2010. aasta 1. juulil jõustusid kaks abielu sõlmimisega seotud seadust:
1) „Perekonnaseadus“
2) „Perekonnaseisutoimingute seadus“

Nende õigusaktide kohaselt korraldas Siseministeerium 2011.a. abielu sõlmimise õigust taotlenud vaimulikele vastava koolituse ja eksami, mille sooritamise järel said 12 vaimulikku abielu sõlmimise õiguse viieks aastaks. See õigus kehtib neil vaimulikel kuni 27. oktoobrini 2016.

Kui need vaimulikud soovivad saada alates 28. oktoobrist 2016 abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulik, kes eelneva viieaastase perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu.

Esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele on koolitus ja eksam kohustuslikud ning need toimuvad samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2011.a. abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.

Siseministeerium korraldab vajaliku koolituse ja eksami järgmiselt:

Koolitus toimub:
12. septembril 2016 algusega kell 10:00 Tallinnas (Siseministeeriumis, Pikk tn 61)
ja
eksam toimub:
3. oktoobril 2016 Tallinnas (Siseministeeriumis).

Koolitusel ja eksamil osalemiseks tuleb kiriku või koguduste liidu või neisse mittekuuluva koguduse juhatusel esitada 20. augustiks 2016 Siseministeeriumile taotlused, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
1) taotluse esitava kiriku, koguduse või koguduste liidu nimi, registrinumber, postiaadress ja sidevahendite andmed;
2) vaimuliku isikunimi, sünniaeg, isikukood, haridus ja kodakondsus (lisada koopiad neid andmeid tõendavatest dokumentidest);
3) koolituse läbimise aeg ja koht;
4) eksami sooritamise aeg ja koht.

Vaimulike allkirjanäidised antakse koolitusel.

Taotluse ja selle juurde kuuluvad lisad võib esitada nii paberkandjal kui digitaalselt allkirjastatuna. Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata e-posti aadressile usuasjad@siseministeerium.ee

Taotlusele kirjutavad alla vaimulik ja taotluse esitanud kiriku või koguduste liidu juhatuse esimees. Kui taotluse esitab kogudus, mis ei kuulu kirikusse või koguduste liitu, kirjutab taotlusele alla koguduse juhatuse esimees.
See taotlus on ka aluseks, mille põhjal saab siseminister anda koolituse läbinud ja eksami sooritanud vaimulikule abielu sõlmimise õiguse.
Lisan ka ühe taotluse teksti näidise.

Täiendavate küsimustega palun pöörduda telefonil 612-5057 või e-posti aadressil: ilmo.au@siseministeerium.ee.

Lugupidamisega

Ilmo Au
Usuasjade osakonna juhataja

 


Koolitusel ja eksamil osalemiseks taotluse teksti näidis

(Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega saata ühes DigiDoc-ümbrikus)

Hr Hanno Pevkur
siseminister                                                                             „___“08.2016 nr ________
Siseministeerium
Pikk tn 61
15065 Tallinn


Taotlus


Austatud härra minister


Teatame, et seoses abielu sõlmimise õiguse taotlemisega järgnevaks viieks aastaks soovib 12.septembril 2016 Tallinnas toimuval koolitusel ning 3.oktoobril 2016 Tallinnas toimuval eksamil osaleda EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse vaimulik:
Jaak Aus
isikukood: …………………..
haridus:……………………..
kodakondsus:……………….

Kiriku andmed:
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
registrikood: 80208720
aadress: Kiriku plats 3, 10130 Tallinn
telefon: 627 7350
faks: 627 7352
e-post: konsistoorium@eelk.ee


Lugupidamisega


Urmas Viilma
Peapiiskop    

Jaak Aus
Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja
   
     


Lisad:
1. Vaimuliku isikutunnistuse koopia 1 lehel;
2. Vaimuliku haridust tõendava dokumendi koopia 1 lehel.