Sa oled siin

2019. aasta toob relvaseadusesse muudatusi

19. detsember 2018 - 9:47

Jaanuari algusest lisatakse relvaseadusse mitmeid relvaliike ja tulirelvaosi, millele seni reegleid kehtestatud ei olnud.

Relvaseaduse muudatusega lisatakse seadusesse hoiatus- ja signaalrelvad, nagu raketi- ja stardipüstolid. Lisaks sätestatakse seaduses tulirelvast ümber ehitatud akustilised relvad, milles kasutatakse vaid paukpadruneid.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Sven Põierpaasi sõnul on muudatus vajalik, kuna varem ei olnud stardipüstolite kasutus seaduses reguleeritud. „Samas on suurenenud stardipüstolitega seonduvate juhtumite hulk nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Näeme, et nii hoiatus- kui ka signaalrelva puhul peab relva soetamise, omamise ja valdamise vanusepiirang olema 18 aastat. Lisaks relvadele kehtestatavad tehnilised nõuded raskendavad oluliselt nende ebaseaduslikku ümberehitamist,“ lisas Põierpaas.

Relvaseaduses sätestatakse akustilisteks relvadeks ehk vaid paukpaduneid laskvaks relvaks ümber ehitatud tulirelvade nõuded ja kasutamise kord. Akustilisi relvi kasutatakse ajalooliste sündmuste taasetendamisel, näiteks sõjaajaloo festivalid, võidupüha ja iseseisvuspäeva tähistamisel. Kuna akustiline relv näeb välja nagu päris tulirelv ja on ka töökorras, siis hakkavad sellele kehtima samasugused nõuded nagu tulirelvale. „See tähendab seda, et akustilised relvad tuleb samuti politsei registreerida, relvaomanik peab sooritama teooriaeksami ja relv kantakse omaniku relvaloale,“ sõnas Põierpaas.

Uuest aastast laieneb ka tulirelva oluliste osade loetelu. Lisaks relvarauale, -lukule ja trumlile lisanduvad tulirelva oluliste osade hulka relvaraam, relva lukukoda, püstolikelk ja sulgur. See tähendab seda, et kui inimesel on kodus varasemast ajast relvaraam, mis ei ole registreeritud, siis uue aasta algusest peab selle politseis registreerima, vajadusel taotlema relvaloa. Lisaks on üks võimalus relvaosa võõrandada või anda politseile üle hävitamiseks.

NÄDALA EELINFO

Esmaspäev, 26. august
- Rahvastikuminister Riina Solman kohtub sotsiaalministri ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga.
 

Teisipäev, 27. august
- 27.-29. augustil osaleb pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler Viola Murd HELCOM ja BALEX DELTA 2019 õppusel Taanis. PPA-st osaleb ka laevastiku lipulaev Kindral Kurvits. Tulenevalt õppuste järjekorrast jõuab 2020 aastal õppuse korraldamis kord Eestile.


Kolmapäev, 28. august
- Siseminister Mart Helme kohtub Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) direktori Krum Garkovi ja haldusnõukogu esimehe Zsolt Szolnokiga
- Kantsler Lauri Lugna kohtub Soome Siseministeeriumi kantsleri Illka Salmiga ning tutvub Soome piirivalvega.


Neljapäev, 29. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad VV väljasõiduistungil Kagu-Eestis.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.