Sa oled siin

1. juulil jõustus hädaolukorra seadus

2. juuli 2017 - 10:43

1. juulil jõustunud uus hädaolukorra seadus ja sellega seotud rakendusaktid täpsustavad riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja eraettevõtjate rolli hädaolukorra ennetamises, hädaolukorraks valmistumisel ja selle lahendamisel.

Siseminister Andres Anvelt sõnas, et uue seaduse jõustumisega muutub hädaolukordade lahendamine selgemaks. „Tänaseni lahendati hädaolukordi väga erinevalt, sest igal asutusel oli selleks erinev juhtimiskorraldus. Nüüd on tegutsemiseks ühtsed põhimõtted ja nii on kõigil osapooltel selge, kuidas ja mida hädaolukorras teha,“ selgitas siseminister.

Võrreldes seni kehtinud korraga puudutavad suuremad muudatused eelkõige hädaolukordade riskide tuvastamist ja nende tagajärgede analüüsimist, hädaolukordadeks valmistumist, plaanide koostamist ning hädaolukordade lahendamise korraldust. Samuti toob seadus Eesti õigusruumi ulatusliku evakuatsiooni mõiste, mis seni sellisel kujul puudus. Edaspidi viib evakuatsioone läbi politsei- ja piirivalveamet, keda toetavad inimeste majutamisel ja toitlustamisel kohalikud omavalitsused.

Uue korra alusel käsitletakse edaspidi hädaolukorrana ka ulatuslikku elutähtsa teenuse (elekter, vedelkütus, mobiil- ja andmeside jne) katkestust, mis võib kaasa tuua raskeid tagajärgi elanikkonnale. Elutähtsate teenuste lisamisega hädaolukordade nimekirja tagatakse suurem riigipoolne tähelepanu nende toimepidevuste parandamiseks ning kohustatakse teenuseid korraldavaid asutusi paremini valmistuma kriiside lahendamiseks.

Valitsuses vastu võetud rakendusaktid täpsustavad sündmusi, mis võivad hädaolukorra põhjustada ja millele asutused peavad koostama riskianalüüsid, samuti ulatusliku evakuatsiooni korraldamist ning kaitsejõudude kaasamist politseitöösse või päästesündmuse lahendamisse. Ühtlasi kirjeldatakse detailsemalt toetuse maksmise korraldamist eriolukorras inimese tööle kohustamisel või tema vara sundvõõrandamisel või sundkasutusse võtmisel. Lisaks täpsustatakse valitsuse kriisikomisjoni ülesandeid, koosseisu, istungite elluviimise korda jmt.

Üleminek seniselt hädaolukorra seaduselt uuele toimub järkjärgult vahemikus 1. juuli 2017 – 1. juuli 2019.

Veel uudiseid samal teemal

15.02.2018|Siseministeerium

Eesti toetab plaani tõsta üleeuroopaline elanikkonnakaitse uuele tasemele

Valitsus kiitis täna heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi muutmise kohta.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu
06.02.2018|Siseministeerium

Siseminister teeb ettepaneku Arnold Sinisalu ametis jätkamiseks

Siseminister Andres Anvelt teeb kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalule ettepaneku oma ametis jätkata. Sinisalu on ametis alates 2013. aastast.