Sa oled siin

Uudised

18.09.2018|Siseministeerium

Siseministeerium otsib teistest riikidest saabunud inimestele eesti keele ja kultuuri õppe läbiviijat

Siseministeerium otsib partnerit, kes korraldaks Eestisse elama asunud araabia keelt rääkivatele inimestele eesti keele kursusi ning Eesti ühiskonda ja avalikke teenuseid tutvustavaid infopäevi. Erinevatest uuringutest on selgunud, et Eestisse teistest riikidest saabunud inimesed ja need, kelle...
13.09.2018|Siseministeerium

Soodustused Eestis õppivatele või siin kõrghariduse omandanud välismaalastele

Suureneva tööjõupuuduse kontekstis on kasulik teada, et Eesti soodustab igakülgselt siin õppivate või siin kõrghariduse omandanud välismaalaste jäämist meie tööturule. Seda põhjusel, et siin õppinud välismaalased on Eesti eluga juba kohanenud, neil on hea potentsiaal ning nad võiksid end just...
13.09.2018|Siseministeerium

Augustis registreeriti 1318 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti augustis Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1318 sündi, neist 648 tütarlast ja 670 poisslast. Kaksikuid registreeriti 17 paari, neist seitse paari poisse, kolm paari tüdrukuid ja seitse segapaari. Tallinnas registreeriti...
12.09.2018|Siseministeerium

Uuest aastast saab kodanikulepinguga tasuta eesti keelt õppida

Riigikogu võttis täna vastu kodakondsuse seaduse muudatused, millega laienevad eesti keele õppimise võimalused Eesti kodakondsuse soovijate jaoks. Järgmise aasta jooksul hakkab riik pakkuma nn kodanikulepinguid tasuta eesti keele kursusteks ning tasustatud õppepuhkuse saamiseks. „Eesti...
30.08.2018|Siseministeerium

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või korterinumber). Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena...
27.08.2018|Siseministeerium

Aasta Käpa tiitli pälvis kadunud inimese leidnud teenistuskoer Vedur

Tänavu esimest korda korraldatava turvalisust tagavate koerte konkursi Aasta Käpp 2018 võitis politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenistuskoer Vedur, kes päästis juunis Tartus kaduma läinud vanaproua elu. Eriauhinna sai koer Ammi, kes hoolitseb suurepäraselt oma hemofiiliat põdeva perenaise tervise...
16.08.2018|Siseministeerium

Uuring: SMITil oleks kümne aasta jooksul juurde vaja üle 100 miljoni euro

Siseministeeriumi tellitud sõltumatu analüüs näitas, et siseturvalisuse IKT teenuste sujuvaks tagamiseks oleks järgmise kümne aasta jooksul juurde vaja vähemalt 104,7 miljonit eurot. „Me oleme näinud, et SMITi teenuste kvaliteedi tagamiseks on vaja lisarahastust, aga nüüd on meil selle kohta ka...
15.08.2018|Siseministeerium

Juulis registreeriti 1419 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti juulis Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1419 sündi, neist 677 tütarlast ja 742 poisslast. Kaksikuid registreeriti 25 paari, neist kolmteist paari poisse, neli paari tüdrukuid ja kaheksa segapaari. Tallinnas...
23.07.2018|Siseministeerium

Eesti kavatseb luua innovaatilise viisa

Siseministeerium saadab kooskõlastusele välismaalaste seaduse eelnõu, millega muudetakse välismaalaste Eestis töötamise reeglid paindlikumaks. Samuti on plaanis luua uus viisa liik – diginomaadi viisa. See võimaldaks Eestis viisa alusel töötada inimestel, kelle töö on veebipõhine ega sõltu sellest...
17.07.2018|Siseministeerium

Siseministeerium otsib kodanikuühiskonna arendamiseks strateegilisi partnereid

Siseministeerium kuulutab välja kolm avalikku konkurssi üle-eestiliselt tegutsevate vabaühenduste leidmiseks, kes panustaksid järgneva kahe aasta jooksul ministeeriumi strateegiliste partneritena kodanikuühiskonna arengukavas toodud eesmärkide saavutamisesse. Strateegiline partnerlus on tulemuslik...

Lehed