Sa oled siin

Uudised

21.01.2021|Siseministeerium

Välismaalased peavad riigi infokanaleid usaldusväärseks, kuid olulise info leidmine on tihtipeale keeruline

Siseministeeriumi tellimusel viidi eelmise aasta sügisel läbi uuring „Eestis elavate välismaalaste eriolukorra teadlikkuse uuring“. Uuringu eesmärk oli kaardistada  Eestis elavate inglise ning vene keelt kõnelevate uussisserändajate teadlikkus eriolukorrast,  infoallikate kasutamise...
15.01.2021|Siseministeerium

Rahvastikuminister Solman: neljandate laste sündide arv kasvab

Eelmisel aastal registreeriti Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 13127 sündi, neist 6702 poissi ja 6425 tüdrukut. Kaksikuid registreeriti 224 paari, neist 65 paari poisse, 78 paari tüdrukuid ja 81 segapaari. Sündisid ka kolmed kolmikud....
Mõlkis auto. Foto: Pixabay
14.01.2021|Siseministeerium

Plekimõlkimistega seotud eelnõu väljatöötamiskavatsus läks kooskõlastusringile

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millele oodatakse huvirühmade, ekspertide ja ministeeriumide arvamust. Siseministeerium soovib, et vaid varalise kahjuga ehk nn plekimõlkimistega seotud liiklusõnnetuste puhul ei oleks...
13.01.2021|Siseministeerium

Siseminister ja rahvastikuminister avaldavad kaastunnet Männiku pansionaadi tulekahjus hukkunute lähedastele

Siseminister Alar Laneman ja rahvastikuminister Riina Solman avaldavad kaastunnet 12. jaanuaril Ida-Virumaal Lüganuse vallas Aa külas süttinud Männiku pansionaadi tulekahjus hukkunute lähedastele. „Sügav kaastunne hukkunute lähedastele. Olen mures, sest aasta on alanud mitme suure tulekahjuga. On...
11.01.2021|Siseministeerium

Rahvastikuminister Solman: Psühhiaatriline abi peab olema tagatud ka alaealistele abivajajatele

Rahvastikuminister Riina Solman saatis sotsiaalministeeriumile oma seisukoha kooskõlastamisel oleva psühhiaatrilise abi seaduse eelnõu kohta. Solmani sõnul on oluline, et mõistvates suhetes elavaid perekondi eelnõuga kõrvale ei jäetaks, aga samas oleks kiiresti võimalik abistada ka neid lapsi, kes...
07.01.2021|Siseministeerium

Siseministeerium uurib Eesti elanike infovajadusi kriiside ajal ja eel

Siseministeeriumi tellimusel valmib rakendusuuring, mille ülesandeks on välja selgitada Eesti elanike infootsimise ja -kasutamise praktikad nii hädaolukorra eel kui ajal. Uuringu käigus kaardistatakse keskse riski- ja kriisikommunikatsiooni teavitusplatvormi olevalmis.ee ja nutirakenduse „Ole...
06.01.2021|Siseministeerium

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio saated üleilmsest eestlusest toetavad ühise infovälja loomist Eesti kogukondadega välismaal

Vikerraadio eetris hakkab nädalavahetuse hommikuprogrammi osana iganädalaselt kõlama „Hajala ringvaade“, mis kajastab rahvuskaaslaste kogukondades toimuvat.  „Tegemist on väga oodatud saatesarjaga, sest üha rohkem veedavad meie inimesed teatud perioodi oma elust välismaal, kas siis õppides...
05.01.2021|Siseministeerium

Rahvastikuminister Riina Solman: Eesti rahvaarv kasvas aasta jooksul 2043 inimese võrra

2020. aastal kasvas Eesti rahvaarv 2043 inimese võrra. „Sündide ja surmade statistika detsembrikuu kohta ei ole veel teada, kuid esialgsete andmete pealt saab järeldada, et loomulik iive oli negatiivne. See ei ole kindlasti hea uudis, kuid on paratamatu paljudeks aastateks lähitulevikus ja oleme...
28.12.2020|Siseministeerium

Siseminister kehtestas 2021. aasta sisserände piirarvu jaotuse

Vabariigi Valitsus kinnitas 3. detsembril 2021. aasta sisserände piirarvuks 1315 ning sarnaselt eelmisele aastale allkirjastas siseminister määruse, millega  jaotatakse 2021. aasta sisserände piirarv elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse  järgi. Kindlaksmääratud osa...
Ridala kirik. Foto: Küllike Valk
24.12.2020|Siseministeerium

Alates 24. detsembrist võib jumalateenistusel olla täidetud ainult pool kirikus asuvatest kohtadest

Valitsus otsusel hakkas maksimaalne 50-protsendiline täituvuse nõue jumalateenistustel ja teistel usulistel talitustel nüüdsest kehtima kogu Eestis. Varem oli selline nõue ainult Harju- ning Ida-Virumaal. „Niisugune piirang on vajalik, et vähendada viiruse levimise riski jõulude ajal, kui on...

Lehed