Sa oled siin

Teovõime piiramise andmed

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 8 lõike 2 järgi on piiratud teovõime täisealisel isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. Seega annavad isiku teovõime piiramise andmed (sh ka ainult fakt) teavet isiku terviseseisundi või puude kohta, mis aga isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõike 2 punkti 3 järgi on delikaatseteks isikuandmeteks. Delikaatsete isikuandmete töötlejatel on aga isikuandmete kaitse seadusest tulenev kohustus registreerida delikaatsete isikuandmete töötlemine Andmekaitse Inspektsioonis (edaspidi AKI).

Täpsemat teavet registreerimise kohta leiab AKI kodulehelt aadressil http://www.aki.ee/et/delikaatsed-isikuandmed.

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 3. november 2015