Sa oled siin

Teovõime piiramise andmed

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 8 lõike 2 järgi on piiratud teovõime täisealisel isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. Seega annavad isiku teovõime piiramise andmed (sh ka ainult fakt) teavet isiku terviseseisundi või puude kohta, mis aga isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõike 2 punkti 3 järgi on delikaatseteks isikuandmeteks. Delikaatsete isikuandmete töötlejatel on aga isikuandmete kaitse seadusest tulenev kohustus registreerida delikaatsete isikuandmete töötlemine Andmekaitse Inspektsioonis (edaspidi AKI).

Täpsemat teavet registreerimise kohta leiab AKI kodulehelt aadressil http://www.aki.ee/et/delikaatsed-isikuandmed.

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 3. november 2015

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.