Vaimulik sõlmib abielu

Abielu sõlmimiseks vajalikud blanketid

Abielu sõlmimise õigust omavad vaimulikud

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks korraldatav koolitus ja eksam

Koolitus toimub 16. septembril 2019 algusega kell 10:00 Siseministeeriumis (Pikk tn 61, Tallinn).
Eksam toimub 14. oktoobril 2019 Siseministeeriumis (Pikk tn 61, Tallinn).

Koolitusel ja eksamil osalemiseks tuleb kiriku või koguduste liidu või neisse mittekuuluva koguduse juhatusel esitada 25. augustiks 2019 Siseministeeriumile taotlused, mis sisaldavad järgmisi andmeid:

  • taotluse esitava kiriku, koguduse või koguduste liidu nimi, registrinumber, postiaadress ja sidevahendite andmed;
  • vaimuliku isikunimi, sünniaeg, isikukood, haridus ja kodakondsus (lisada koopiad neid andmeid tõendavatest dokumentidest);
  • koolituse läbimise aeg ja koht;
  • eksami sooritamise aeg ja koht.

Vaimulike allkirjanäidised antakse koolitusel. Koolitusele ja eksamil osalemise taotluse näidist saad vaadata siit » (14.09 KB, DOCX).

Kiriklik laulatus

Foto: Siim Kumpas

Taotlusele kirjutavad alla vaimulik ja taotluse esitanud kiriku või koguduste liidu juhatuse esimees. Kui taotluse esitab kogudus, mis ei kuulu kirikusse või koguduste liitu, kirjutab lisaks vaimulikule taotlusele alla koguduse juhatuse esimees. See taotlus on ka aluseks, mille põhjal saab minister anda koolituse läbinud ja eksami sooritanud vaimulikule abielu sõlmimise õiguse.

Taotluse ja selle juurde kuuluvad lisad võib esitada nii paberkandjal kui digitaalselt allkirjastatuna. Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata e-posti aadressile usuasjad@siseministeerium.ee.

Täiendavate küsimustega saab pöörduda usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au poole telefonil 612-5057 või e-posti aadressil: ilmo.au@siseministeerium.ee.

 

Abielu sõlmimisega seotud seadused


2010. aasta 1. juulil jõustusid kaks abielu sõlmimisega seotud seadust:

Nende õigusaktide kohaselt korraldas Siseministeerium 2012.aastal abielu sõlmimise õigust taotlenud vaimulikele vastava koolituse ja eksami, mille sooritamise järel said neli vaimulikku abielu sõlmimise õiguse viieks aastaks. See õigus kehtib neil vaimulikel kuni 5. novembrini 2018.

Kui need vaimulikud soovivad saada alates 6. novembrist 2018 abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulik, kes eelneva viieaastase perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu.

Esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele on koolitus ja eksam kohustuslikud ning need toimuvad samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2012.a. abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.

 

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks korraldatav koolitus ja eksam

 

Viimati uuendatud: 28. november 2019