Vaimulik sõlmib abielu

Abielu sõlmimiseks vajalikud blanketid

Abielu sõlmimise õigust omavad vaimulikud

Kiriklik laulatus

Foto: Siim Kumpas

Abielu sõlmimisega seotud seadused


2010. aasta 1. juulil jõustusid kaks abielu sõlmimisega seotud seadust:

Nende õigusaktide kohaselt korraldas Siseministeerium 2012.aastal abielu sõlmimise õigust taotlenud vaimulikele vastava koolituse ja eksami, mille sooritamise järel said neli vaimulikku abielu sõlmimise õiguse viieks aastaks. See õigus kehtib neil vaimulikel kuni 5. novembrini 2018.

Kui need vaimulikud soovivad saada alates 6. novembrist 2018 abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulik, kes eelneva viieaastase perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu.

Esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele on koolitus ja eksam kohustuslikud ning need toimuvad samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2012.a. abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.

 

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks korraldatav koolitus ja eksam

30. juunil ja 5. novembril 2020 saab läbi 78 vaimuliku abielu sõlmimise õiguse viieaastane periood. Kui need vaimulikud soovivad jätkuvalt saada abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulikud, kes on 15.aprilli 2020 seisuga eelneva viieaastase perioodi jooksul sõlminud vähemalt 25 abielu.
 • Koolitus toimub 4. mail 2020 algusega kell 10:00 Tallinnas (Siseministeeriumis, Pikk tn 61)
 • Eksam toimub 25. mail 2020 ja 1. juunil 2020 Tallinnas (Siseministeeriumis) või samadel kuupäevadel elektroonilises keskkonnas. Elektroonilist eksamikeskkonda tutvustatakse lähemalt koolitusel.

  Vaimulikud saavad valida kummal päeval nad soovivad eksami sooritada ja kas nad soovivad eksamil osaleda Siseministeeriumis või elektroonilises keskkonnas.
  Eksami sooritamise viis, koht ja kuupäev tuleb fikseerida Siseministeeriumile esitatavas taotluses.

  Koolitusel ja eksamil osalemiseks tuleb kiriku või koguduste liidu või neisse mittekuuluva koguduse juhatusel esitada 15. aprilliks 2020 Siseministeeriumile taotlused, mis sisaldavad järgmisi andmeid:
  1) taotluse esitava kiriku, koguduse või koguduste liidu nimi, registrinumber, postiaadress ja sidevahendite andmed;
  2) vaimuliku isikunimi, sünniaeg, isikukood, haridus ja kodakondsus (lisada koopiad neid andmeid tõendavatest dokumentidest);
  3) koolituse läbimise aeg ja koht;
  4) eksami sooritamise viis, aeg ja koht.

 • Vaimulike allkirjanäidised antakse koolitusel.

 • Abielu sõlmimise õigust pikendada soovivatel vaimulikel võtta koolitusele kaasa nimeline riigivapiga pitsat.

 • Käesoleval aastal toimub ka esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele koolitus ja eksam samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2015.a. abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.
 • Taotlusele kirjutavad alla abielu sõlmimise õigust saada sooviv vaimulik ja taotlust esitava kiriku või koguduste liidu juhatuse esimees. Kui taotluse esitab kogudus, mis ei kuulu kirikusse või koguduste liitu, kirjutab lisaks vaimulikule taotlusele alla koguduse juhatuse esimees.
 • See taotlus on ka aluseks, mille põhjal saab anda koolituse läbinud ja eksami sooritanud vaimulikule abielu sõlmimise õiguse.

 • Taotluse ja selle juurde kuuluvad lisad võib esitada nii paberkandjal kui digitaalselt allkirjastatuna. Digitaalselt allkirjastatud taotlused saata e-posti aadressile usuasjad@siseministeerium.ee

 • Täiendavate küsimustega pöörduda telefonil 612 5057 või e-posti aadressil ilmo.au@siseministeerium.ee 

 • Koolitusel ja eksamil osalemiseks taotluse teksti näidis (13 KB, DOCX)

 

Vaimulike koolitusmaterjalid

 

Vaata lisaks:

 

 

Viimati uuendatud: 12. märts 2020