Vaimulik sõlmib abielu

Abielu sõlmimiseks vajalikud blanketid

Abielu sõlmimise õigust omavad vaimulikud

Kiriklik laulatus

Foto: Siim Kumpas

Abielu sõlmimisega seotud seadused


2010. aasta 1. juulil jõustusid kaks abielu sõlmimisega seotud seadust:

Nende õigusaktide kohaselt korraldas Siseministeerium 2012.aastal abielu sõlmimise õigust taotlenud vaimulikele vastava koolituse ja eksami, mille sooritamise järel said neli vaimulikku abielu sõlmimise õiguse viieks aastaks. See õigus kehtib neil vaimulikel kuni 5. novembrini 2018.

Kui need vaimulikud soovivad saada alates 6. novembrist 2018 abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulik, kes eelneva viieaastase perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu.

Esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele on koolitus ja eksam kohustuslikud ning need toimuvad samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2012.a. abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.

 

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks või pikendamiseks korraldatav
koolitus ja eksam 2020.a

30. juunil ja 5. novembril 2020 saab läbi 78 vaimuliku abielu sõlmimise õiguse viieaastane periood. Kui need vaimulikud soovivad jätkuvalt saada abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulikud, kes on 15.aprilli 2020 seisuga eelneva viieaastase perioodi jooksul sõlminud vähemalt 25 abielu.
  • Eriolukorra tõttu toimuvad nii koolitus kui eksam käesoleval aastal veebipõhiselt.
  • Eksam toimub 25. mail ja 1. juunil 2020.a. Elektroonilist eksamikeskkonda tutvustatakse lähemalt koolitusel.

 

Vajadusel nõustab Moodle keskkonna kasutamise teemal rahvastiku toimingute osakonna nõunik Mari Käbi (telefon: 612-5174; e-post: mari.kabi@siseministeerium.ee).

 

  • Eksamil tuleb teha test ja lahendada kaasusülesanne, st vormistada abielu registreerimise dokumendid. Kaasused, st lähteandmed abielu sõlmimisega seotud dokumentide täitmiseks edastame vaimulikele nädal enne eksamit e-posti teel. Dokumentide blanketid on saadaval Siseministeeriumi samal veebilehel, kus on koolitusmaterjalid.
  • Eksamipäeval saab siis kaasuse lahenduskäigu koos vormistatud dokumentidega Moodlesse laadida.

 

  • Nendel vaimulikel, kes on sõlminud eelneva viieaastase perioodi jooksul vähemalt 25 abielu ja soovivad õigusi pikendada eksamit sooritamata, tuleb koolituse läbimise tõenduseks esitada Moodle keskkonnas enesekontrolli kaasuse lahenduskäik hiljemalt 1. juunil 2020. Enesekontrolli kaasuse võivad harjutamiseks lahendada ka eksamil osalejad.
  • Kaasuse materjalid on Moodles abielu teema juures ja sinnasamasse saab lisada ka lahenduse. Kaasust ei hinnata, kuid soovi korral on võimalik saada tagasisidet.

Vajadusel nõustab koolituse ja eksami teemal rahvastiku toimingute osakonna nõunik Carolyna Maidla (telefon: 612-5130; e-post: carolyna.maidla@siseministeerium.ee).

 

Vaimulike koolitusmaterjalid

 

Vaata lisaks:

 

 

Viimati uuendatud: 2. juuli 2020