Vaimulik sõlmib abielu

Abielu sõlmimiseks vajalikud blanketid

Abielu sõlmimise õigust omavad vaimulikud

Abielu sõlmimise õiguse saamise koolitus ja eksam

Tänavu septembris-oktoobris toimuvad abielu sõlmimise koolitused ja eksamid vaimulikele.

Kiriklik laulatus

Foto: Siim Kumpas

 

Abielu sõlmimisega seotud seadused


2010. aasta 1. juulil jõustusid kaks abielu sõlmimisega seotud seadust:

Nende õigusaktide kohaselt korraldas Siseministeerium 2012.aastal abielu sõlmimise õigust taotlenud vaimulikele vastava koolituse ja eksami, mille sooritamise järel said neli vaimulikku abielu sõlmimise õiguse viieks aastaks. See õigus kehtib neil vaimulikel kuni 5. novembrini 2018.

Kui need vaimulikud soovivad saada alates 6. novembrist 2018 abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulik, kes eelneva viieaastase perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu.

Esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele on koolitus ja eksam kohustuslikud ning need toimuvad samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2012.a. abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.

 

Abielu sõlmimise õiguse saamiseks korraldatav koolitus ja eksam

 

Viimati uuendatud: 12. veebruar 2019