Sa oled siin

Piirihaldus

Rändevoogude juhtimisel tugineb Eesti integreeritud piirihalduse mudelile. Integreeritud piirihalduse eesmärk on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades ning rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö kaudu:

  • lihtsustada isikute ja kaupade liikumist;
  • kaitsta välis- ja sisepiiride turvalisust;
  • tõkestada ebaseaduslikku sisse- ja läbirännet;
  • ennetada ja ära hoida piiriülest kuritegevust.
 

Piiriületus

Eesti valvab Schengeni välispiiri

Eesti tagab Schengeni välispiiri valve rohkem kui 1100 kilomeetri ulatuses, sellest 767 kilomeetrit moodustab mere- ja 338 kilomeetrit maismaapiir. Piirivalve tugineb oma tegevuses Schengeni õigustikule ja integreeritud piirihalduse põhimõtetele, mille olulised osad on patrulltegevus ja riskianalüüs, dokumentide kontroll piiril, piiriülese kuritegevuse uurimine koostöös teiste riikide sisejulgeolekuasutustega, sideohvitseride töö kolmandates riikides ja muu rahvusvaheline koostöö.

Eesti piiripoliitika järgmise viie aasta prioriteet on Eesti-Vene kontrolljoone maismaaosa korrastamine ja väljaehitamine.

Piiriületus Venemaale

Eesti idapiir on üle 300 kilomeetri ulatuses ühtlasi ka Euroopa Liidu välispiir.

Kui veel mõni aasta tagasi tuli Venemaale reisijail sageli päevade kaupa elavas järjekorras oodata, siis alates 2011. aastast teenindab piiriületajaid elektrooniline piirijärjekordade süsteem.

 

Viimati uuendatud: 16. november 2015

NÄDALA EELINFO

Esmaspäev, 26. august
- Rahvastikuminister Riina Solman kohtub sotsiaalministri ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga.
 

Teisipäev, 27. august
- 27.-29. augustil osaleb pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler Viola Murd HELCOM ja BALEX DELTA 2019 õppusel Taanis. PPA-st osaleb ka laevastiku lipulaev Kindral Kurvits. Tulenevalt õppuste järjekorrast jõuab 2020 aastal õppuse korraldamis kord Eestile.


Kolmapäev, 28. august
- Siseminister Mart Helme kohtub Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) direktori Krum Garkovi ja haldusnõukogu esimehe Zsolt Szolnokiga
- Kantsler Lauri Lugna kohtub Soome Siseministeeriumi kantsleri Illka Salmiga ning tutvub Soome piirivalvega.


Neljapäev, 29. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad VV väljasõiduistungil Kagu-Eestis.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.