Sa oled siin

Piirihaldus

Rändevoogude juhtimisel tugineb Eesti integreeritud piirihalduse mudelile. Integreeritud piirihalduse eesmärk on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades ning rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö kaudu:

  • lihtsustada isikute ja kaupade liikumist;
  • kaitsta välis- ja sisepiiride turvalisust;
  • tõkestada ebaseaduslikku sisse- ja läbirännet;
  • ennetada ja ära hoida piiriülest kuritegevust.
 

Piiriületus

Eesti valvab Schengeni välispiiri

Eesti tagab Schengeni välispiiri valve rohkem kui 1100 kilomeetri ulatuses, sellest 767 kilomeetrit moodustab mere- ja 338 kilomeetrit maismaapiir. Piirivalve tugineb oma tegevuses Schengeni õigustikule ja integreeritud piirihalduse põhimõtetele, mille olulised osad on patrulltegevus ja riskianalüüs, dokumentide kontroll piiril, piiriülese kuritegevuse uurimine koostöös teiste riikide sisejulgeolekuasutustega, sideohvitseride töö kolmandates riikides ja muu rahvusvaheline koostöö.

Eesti piiripoliitika järgmise viie aasta prioriteet on Eesti-Vene kontrolljoone maismaaosa korrastamine ja väljaehitamine.

Piiriületus Venemaale

Eesti idapiir on üle 300 kilomeetri ulatuses ühtlasi ka Euroopa Liidu välispiir.

Kui veel mõni aasta tagasi tuli Venemaale reisijail sageli päevade kaupa elavas järjekorras oodata, siis alates 2011. aastast teenindab piiriületajaid elektrooniline piirijärjekordade süsteem.

 

Viimati uuendatud: 16. november 2015