Hädaolukorrast teatamine

Asutused ja juriidiliste isikud, kellel teavitamiskohustus lasub, on:

 • Eesti Pank
 • Elektrilevi OÜ
 • Elering AS
 • Häirekeskus
 • Imatra Elekter Aktsiaselts
 • Justiitsministeerium
 • Keskkonnaagentuur
 • Keskkonnaamet
 • Keskkonnaamet
 • Keskkonnainspektsioon
 • Kohaliku omavalitsuse üksus
 • Lennuamet
 • politseiasutused
 • Päästeamet
 • Rahandusministeerium
 • Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
 • Tehnilise Järelevalve Amet
 • Terviseamet
 • Veeteede Amet
 • Veterinaar- ja Toiduamet
 • VKG Elektrivõrgud OÜ

 

Vabariigi Valitsuse määruses on nimetatud olukorrad, millest iga konkreetne asutus Siseministeeriumi teavitama peab. Info oma ülesannete täitmisel või tegevusalal tekkinud hädaolukorra tekkimise vahetust ohust tuleb Siseministeeriumi teabeseireosakonnale edastada viivitamata telefoni teel ja esimesel võimalusel olukorraülevaate veebilehel, elektronposti või muu sidevahendi teel.

Teavitamiseks tuleb kasutada olukorraülevaate planki, mille leiate siit (839.31 KB, RTF). Plangi suunavad küsimused aitavad infot kiiremini koondada, standardne vorm lihtsustab ülevaate koostamist. Plangi võib teabeseireosakonnale saata e-kirja või faksi teel.

Olukorraülevaate veebileht võimaldab omakorda luua hädaolukorrast, selle vahetust ohust ja arengutest online-ülevaate. Sündmuse lahendaja saab määrata olukorraülevaate juurdepääsuõigused (nt saavad andmeid täpsustada ka kaasatud ametkonnad jt partnerid). Veebilehe kasutajakontod avab ja juhised annab teabeseireosakond.

Teabeseireosakonna kontaktandmed edastatakse asutustele ja juriidilistele isikutele eraldi kirjaga.

Küsimuste puhul palume pöörduda Heiki Heinla poole aadressil heiki.heinla@siseministeerium.ee.

 

Viimati uuendatud: 21. juuni 2016