Avalikud konkursid

Käimasolevad taotlusvoorud
 

Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

Kuulutame välja konkursi, et leida partner Euroopa Sotsiaalfondi Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020 meetme "Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu" tegevuse 2.7.3. "Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil" elluviimise jätkamiseks, ulatuslikumaks laienemiseks kõrgema süütegude tasemega maakondadesse ja programmi mõjude hindamise läbiviimiseks.

Programmi sisuks peab olema:

  1. pakkuda tegevusi, mis panustavad riskinoorte tööhõivevalmidusse;
  2. soodustada noortega kokku puutuvaid osapooli kaasates kogukonnas koostööd riskinoorte toetamiseks (sh koostööd politsei, kohaliku omavalitsuse, kooli ja noorte vahel);
  3. vähendada riskinoorte ja politsei vahelisi barjääre;
  4. pakkuda riskinoortele võimalusi osaleda struktureeritud spordi- ja huvitegevustes;
  5. toetada kogukondade positiivset arengut ja turvalisemaks muutmist;
  6. toetada eelkõige vähemate võimaluste ja kõrgema kuritegevusega kogukondade arengut.

Tingimused: Täpsemad tingimused taotlejale ning projektile leiab konkursi läbiviimise ja taotluste esitamise korrast.

Rahastamine: Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014−2020 vahenditest ja projekti toetuse kogumäär aastatel 2020–2023 on 1 924 900 eurot.

Tähtaeg: Taotlused tuleb esitada hiljemalt 20. mail 2020 kell 10.00.

Lisainfo:

Anneli Liblik
Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna peaspetsialist
anneli.liblik@siseministeerium.ee

 

 

Lõppenud taotlusvoorud
 

Taastava õiguse ja mittekaristuslike meetodite rakendamine

Kuulutame välja avaliku konkursi taastava õiguse ja mittekaristuslike meetodite rakendamiseks konfliktide, korra- ja õigusrikkumistele (rikkumised) reageerimisel.

Soovime leida partneri, kes viib ellu projekti ühel ja/või teisel suunal:

  1. katsetada politseis uusi ja laiendada olemasolevaid taastava õiguse ja mittekaristuslikke meetodeid alaealiste rikkumistele reageerimisel;
  2. katsetada taastava õiguse meetodeid kogukonnas asetleidvatele rikkumistele reageerimisel.

Tingimused: Täpsemad tingimused taotlejale ning projektile leiab konkursi läbiviimise ja taotluste esitamise korrast (671.58 KB, PDF).

Rahastamine: Projekti kogumaksumuse pakub taotleja koos põhjendatud eelarveprognoosiga. Riik toetab projekti elluviimist 90% ulatuses, taotlejal tuleb katta 10% eelarvest. Toetust saab kasutada vahemikus august 2016 kuni detsember 2017.

Tähtaeg:  Taotlused tuleb esitada hiljemalt 11. juulil 2016.

Konkursi infotund toimub 30. juunil kell 15 Siseministeeriumis. Palun osalemise soovist allolevale kontaktile märku anda.

Lisainfo:
Kadri Ann Salla
Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
tel 612 5213
kadriann.salla@siseministeerium.ee

Konkursi dokumendid:

 

Taustainfo:

Noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogramm

Kuulutame välja avaliku konkursi partneri leidmiseks, kes kohaldab Suurbritannias välja töötatud teaduspõhise ennetusprogrammi Expect Respect: Teen Abuse Toolkit (PDF) Eesti oludele sobivaks ning viib selle ellu. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

Expect Respect on Suurbritannia koolides kasutatav 13–18-aastastele noortele suunatud programm, millega ennetatakse kohtingu- ja paarisuhtevägivalda. Selleks tõstetakse noorte teadlikkust soostereotüüpidest ja hoiakutest paarisuhetes ning õpetatakse noori vägivalda märkama ja konflikte lahendama.

Tingimused: Täpsemad tingimused taotlejale ning projektile leiab konkursi läbiviimise ja taotluste esitamise korrast (499.29 KB, PDF).

Rahastamine: Riik toetab projekti elluviimist kuni 50 000 euroga, taotlejal tuleb katta 10% eelarvest. Toetust saab kasutada vahemikus september 2015 kuni oktoober 2016.

Tähtaeg: Taotlused tuleb esitada hiljemalt 24. augustil 2015.

Lisainfo:
Kadri Ann Salla
Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
tel 612 5213
kadriann.salla@siseministeerium.ee

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
22.04.2020 - 14:26Microsoft Office document icon vorm-1.taotlusvorm.doc119 KBdoc
22.04.2020 - 14:26Microsoft Office document icon vorm-4.cv_vorm.doc36 KBdoc
22.04.2020 - 14:40PDF icon spin_tat_terviktekst_l6plik_25mar20.pdf136.57 KBpdf
22.04.2020 - 16:19Office spreadsheet icon vorm-2_projekti_eelarve.xls32 KBxls
22.04.2020 - 16:19Office spreadsheet icon vorm-3_projekti_tegevus-_ja_ajakava.xls30.5 KBxls
24.04.2020 - 09:42PDF icon spin_konkursi_labiviimine.pdf564.98 KBpdf
Valdkond: 
Viimati uuendatud: 27. aprill 2020