Avalikud konkursid

Käimasolevad taotlusvoorud
 

Taastava õiguse ja mittekaristuslike meetodite rakendamine

Kuulutame välja avaliku konkursi taastava õiguse ja mittekaristuslike meetodite rakendamiseks konfliktide, korra- ja õigusrikkumistele (rikkumised) reageerimisel.

Soovime leida partneri, kes viib ellu projekti ühel ja/või teisel suunal:

  1. katsetada politseis uusi ja laiendada olemasolevaid taastava õiguse ja mittekaristuslikke meetodeid alaealiste rikkumistele reageerimisel;
  2. katsetada taastava õiguse meetodeid kogukonnas asetleidvatele rikkumistele reageerimisel.

Tingimused: Täpsemad tingimused taotlejale ning projektile leiab konkursi läbiviimise ja taotluste esitamise korrast (671.58 KB, PDF).

Rahastamine: Projekti kogumaksumuse pakub taotleja koos põhjendatud eelarveprognoosiga. Riik toetab projekti elluviimist 90% ulatuses, taotlejal tuleb katta 10% eelarvest. Toetust saab kasutada vahemikus august 2016 kuni detsember 2017.

Tähtaeg:  Taotlused tuleb esitada hiljemalt 11. juulil 2016.

Konkursi infotund toimub 30. juunil kell 15 Siseministeeriumis. Palun osalemise soovist allolevale kontaktile märku anda.

Lisainfo:
Kadri Ann Salla
siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
tel 612 5213
kadriann.salla@siseministeerium.ee

Konkursi dokumendid:

 

Taustainfo:

 

Lõppenud taotlusvoorud
 

Noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogramm

Kuulutame välja avaliku konkursi partneri leidmiseks, kes kohaldab Suurbritannias välja töötatud teaduspõhise ennetusprogrammi Expect Respect: Teen Abuse Toolkit (PDF) Eesti oludele sobivaks ning viib selle ellu. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

Expect Respect on Suurbritannia koolides kasutatav 13–18-aastastele noortele suunatud programm, millega ennetatakse kohtingu- ja paarisuhtevägivalda. Selleks tõstetakse noorte teadlikkust soostereotüüpidest ja hoiakutest paarisuhetes ning õpetatakse noori vägivalda märkama ja konflikte lahendama.

Tingimused: Täpsemad tingimused taotlejale ning projektile leiab konkursi läbiviimise ja taotluste esitamise korrast (499.29 KB, PDF).

Rahastamine: Riik toetab projekti elluviimist kuni 50 000 euroga, taotlejal tuleb katta 10% eelarvest. Toetust saab kasutada vahemikus september 2015 kuni oktoober 2016.

Tähtaeg: Taotlused tuleb esitada hiljemalt 24. augustil 2015.

Lisainfo:
Kadri Ann Salla
siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
tel 612 5213
kadriann.salla@siseministeerium.ee

 

Valdkond: 
Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2019