Sa oled siin

Siseministeerium

Taotlusvooruga „Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised maakondade teabepäevad“ otsib Siseministeerium partnerit teabepäevade korraldamiseks kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku

 

Siseministeerium tunnustas juba kümnendat aastat järjest siseturvalisuse vabatahtlike rühmi eelmisel aastal tehtu eest ning tänas inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad.

 

Siseministeerium tunnustab juba kümnendat aastat järjest siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ning tänab inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad. Kutsume Teid ülekannet jälgima neljapäeval, 15.

 

Siseministeerium ja Ameerika Ühendriikide Tuumaohutuse Amet sõlmisid täna koostöökokkuleppe, mille eesmärk on tõhustada radioaktiivsete ainete ebaseadusliku käitlemisega seotud kuritegude ennetamist ja tõkestamist.

 

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti veebruaris Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 993 sündi, neist 484 tütarlast ja 509 poisslast.

 

Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Rahvusringhäälingu ja Siseministeeriumi koostöös on alates käesoleva nädala pühapäevast taas eetris telepalvepooltunnid. Eestikeelsed palvepooltunnid on eetris ETV2-s ning venekeelsed ETV+ kanalil.

 

Siseministeerium ja Eesti Kaitsetööstuse Liit uuendasid koostöölepet, et senisest tõhusamalt kasutada Eesti siseturvalisuse ja sisejulgeoleku tagamisel Eesti ettevõtete poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.

 

Taotlusvooruga "Kohanemist ja lõimumist toetav kolmandate riikide kodanikele suunatud spordiprogramm" otsib Siseministeerium partnerit, kes korraldaks kolmanda riigi kodanikele programmi,  mille fookuses on spordi- ja liikumisürituste korraldamine ja külastamine.

 

Siseministeeriumi tellimusel viidi eelmise aasta sügisel läbi uuring „Eestis elavate välismaalaste eriolukorra teadlikkuse uuring“.

 

Siseminister Alar Laneman ja rahvastikuminister Riina Solman avaldavad kaastunnet 12. jaanuaril Ida-Virumaal Lüganuse vallas Aa külas süttinud Männiku pansionaadi tulekahjus hukkunute lähedastele.

 

Lehed