Sa oled siin

Rahvastikuminister

Eelmisel aastal registreeriti Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 13127 sündi, neist 6702 poissi ja 6425 tüdrukut. Kaksikuid registreeriti 224 paari, neist 65 paari poisse, 78 paari tüdrukuid ja 81 segapaari.

 

Rahvastikuminister Riina Solman saatis sotsiaalministeeriumile oma seisukoha kooskõlastamisel oleva psühhiaatrilise abi seaduse eelnõu kohta.

 

Vikerraadio eetris hakkab nädalavahetuse hommikuprogrammi osana iganädalaselt kõlama „Hajala ringvaade“, mis kajastab rahvuskaaslaste kogukondades toimuvat. 

 

2020. aastal kasvas Eesti rahvaarv 2043 inimese võrra. „Sündide ja surmade statistika detsembrikuu kohta ei ole veel teada, kuid esialgsete andmete pealt saab järeldada, et loomulik iive oli negatiivne.

 

Valitsus otsusel hakkas maksimaalne 50-protsendiline täituvuse nõue jumalateenistustel ja teistel usulistel talitustel nüüdsest kehtima kogu Eestis.

 

Министр народонаселения Рийна Солман записала m

 

Rahvastikuminister Riina Solman tutvustas tänasel Vabariigi Valitsuse kabinetnõupidamisel ülevaadet ja analüüsi Eestisse tagasipöördujatele ja väljaspool Eestit elavatele rahvuskaaslastele, uussisserändajatele ning teisest rahvusest püsi

 

Erialaasjatundjad on välja töötanud detailsed käitumisjuhised avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimiseks ja neil osalemiseks, et aidata vältida koroonaviiruse levimise riski.

 

Uut elatise süsteemi luues tuleb lähtuda eelkõige lapse huvidest, kuid samas ei tohi ära unustada ka vanemate võimalusi, rõhutab rahvastikuminister Riina Solman oma tagasisides plaanitavale elatise süsteemi muutusele.

 

Valitsus ei ole jätnud kirikud avatuks sugugi tingimusteta. „Kirikutes kehtivatest nõuetest tuleb kõigil kinni pidada ja kui ilmuvad signaalid, et kusagil seda ei tehta, võidakse nende suhtes teha ka sulgemise otsus,“ märgib rahvastikuminister.

 

Lehed