Sa oled siin

Rahvastikuminister

Tänasel lastekaitsepäeval kohtusid rahvastikuminister Riina Solman ning endine rahvastikuminister Urve Palo, et arutada rahvastikupoliitika järjepidevuse ja arengu küsimusi ning vahetada mõtteid pere- ja tööelu ühildamise teemal.

 

Tänasest saavad usuühendused hakata taotlema kriisiaegsesete mõjude leevendamise toetust. Rahvastikuministri määruse tekst ja taotluse vorm on leitavad siseministeeriumi kodulehelt. 

 

Rahvastikuminister Riina Solman tervitas lastekaitsepäeva puhul kõik lapsi ja lapsevanemaid, soovides palju rõõmu ning päikeselist ja toredat peagi algavat suvepuhkust.

 

Eile, 30.mai õhtul Zoomis toimunud Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku korraldatud Virtuaalpäevadel, mis olid suunatud välismaal elavatele ja õppivatele eesti päritolu noortele, arutleti üheskoos üleilmse eestluse teemadel ning otsiti viis

 

Valitsus kiitis täna heaks rahvastikuminister Riina Solmani esitatud perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, millega lühendatakse elatisabi ooteperioodi kolme kuu võrra ja pikendatakse vanemahüvitise järjestikuste sündide kaitsega perioodi 2,5-aa

 

Täna avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga partnerit, kes aitaks viia läbi uuringu, et saada terviklik ülevaade, kuidas toimub praktiliselt uussisserändaja kohanemise toetamine ja eesti keele õpe üldharidu

 

Siseministeerium otsib partnerit rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolituste uuendamiseks ja pakkumiseks.

 

Eile läbis Riigikogus esimese lugemise perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, millega täiendatakse vanemahüvitise maksmise korda ning laiendatakse lastetoetuse maksmist alla 19-aastasele keskhariduseta noorele tagasiulatuvalt suvekuude eest, kui ta samal kalendr

 

Rahvastikuminister Riina Solman osales tänases Riigikogu infotunnis, kus vastas küsimustele seoses perepoliitikaga kriisi ajal ja selle järel, rõhutades vaimse tervise toetamise olulisust. Küsimused puudutasid peamiselt perelepitust ja elatisabi.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Siseministeerium sõlmisid partnerluslepingu, mille tulemusena töötatakse välja kohaliku tasandi tegevusplaan uussisserändajate kohanemise toetamiseks, koondatakse tervikülevaade piirkonnas elavate uussisserändajate vajadu

 

Lehed