Sa oled siin

Siseminister

Siseministri juhitava Vabariigi Valitsuse püsiva kriisikomisjoni aasta esimene istung keskendus asutuste valmisolekule erinevate kriisiolukordade lahendamiseks.

 


Laskertiirud ja –paigad muudetakse uue määrusega ohutumaks ja kaasaegsetele laskedistsipliinidele sobivamaks.

 

Siseminister Kristian Jaani tunnustab kõiki kaubanduskeskuseid, kelle sisekorraeeskirjadesse on enda ja teiste turvalisuse nimel viidud sisse kohustus kanda maski ja hoida distantsi.

 

Siseministeeriumi eestvedamisel toimub märtsi keskpaigas kohtumine, et arutada välistööjõu kaasamisega seotud teemasid.

 

Siseministeerium toetab aastatel 2021–2024 igal aastal kokku 100 tuhande euroga omavalitsusliite, et aidata tõsta Eesti elanike teadlikkust võimalikest hädaolukordadest nende piirkonnas.

 

Valitsus kiitis heaks välismaalaste seaduse muudatusettepaneku, mis võimaldab negatiivse viisaotsuse saanud ja kaheastmelise vaidemenetluse läbinud välismaalastel soovi korral pöörduda kaebusega halduskohtusse.

 

Siseminister Alar Laneman osaleb täna Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu videokohtumisel, mille olulisim teema on arutelu EL-i rände- ja varjupaigapaketi eduaruande üle.

 

Siseministeeriumis toimus kolmapäeval, 9. detsembril Vabariigi Valitsuse püsiva kriisikomisjoni aasta viimane istung, mis keskendus peaasjalikult COVID-19 kriisile ja asutuste valmidusele kriisiolukordade lahendamiseks.

 

Teisipäeval, 3. novembril toimunud kohtumisel arutasid siseminister Mart Helme ja kaitseminister Jüri Luik laiapindse riigikaitse planeerimiseks ja kriisivalmiduse tagamiseks vajalikke koostöökohti ja -võimalusi.

 

Siseministeeriumis toimus 23. septembril Vabariigi Valitsuse püsiva kriisikomisjoni sügisene istung, mille käigus andsid aktuaalsetel teemadel ülevaate Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Terviseameti, Häirekeskuse ja Siseministeeriumi esindajad.

 

Lehed