Sa oled siin

Siseminister

Täna allkirjastasid siseminister Kristian Jaani ja Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht koostööleppe järgmiseks kümneks aastaks.

 

Täna allkirjastasid siseminister Kristian Jaani, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ja MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisus

 

Siseminister Kristian Jaani ja Eestisse visiidile saabunud Sloveenia siseminister Aleš Hojs arutasid Euroopa Liidu (EL) siseküsimuste valdkonna väljakutseid ja prioriteete. Sloveeniast saab EL-i nõukogu eesistujariik teisel poolaastal.

 

Siseministri juhitava Vabariigi Valitsuse püsiva kriisikomisjoni aasta esimene istung keskendus asutuste valmisolekule erinevate kriisiolukordade lahendamiseks.

 


Laskertiirud ja –paigad muudetakse uue määrusega ohutumaks ja kaasaegsetele laskedistsipliinidele sobivamaks.

 

Siseminister Kristian Jaani tunnustab kõiki kaubanduskeskuseid, kelle sisekorraeeskirjadesse on enda ja teiste turvalisuse nimel viidud sisse kohustus kanda maski ja hoida distantsi.

 

Siseministeeriumi eestvedamisel toimub märtsi keskpaigas kohtumine, et arutada välistööjõu kaasamisega seotud teemasid.

 

Siseministeerium toetab aastatel 2021–2024 igal aastal kokku 100 tuhande euroga omavalitsusliite, et aidata tõsta Eesti elanike teadlikkust võimalikest hädaolukordadest nende piirkonnas.

 

Valitsus kiitis heaks välismaalaste seaduse muudatusettepaneku, mis võimaldab negatiivse viisaotsuse saanud ja kaheastmelise vaidemenetluse läbinud välismaalastel soovi korral pöörduda kaebusega halduskohtusse.

 

Siseminister Alar Laneman osaleb täna Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu videokohtumisel, mille olulisim teema on arutelu EL-i rände- ja varjupaigapaketi eduaruande üle.

 

Lehed