Sa oled siin

Kohalikud omavalitsused

The Tallinn City Centre government and the Ministry of the Interior entered into a partnership agreement to develop an action plan to support the integration of new immigrants, compile a comprehensive overview on the needs of new immigrants and accessibility of services in the district, a

 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Siseministeerium sõlmisid partnerluslepingu, mille tulemusena töötatakse välja kohaliku tasandi tegevusplaan uussisserändajate kohanemise toetamiseks, koondatakse tervikülevaade piirkonnas elavate uussisserändajate vajadu

 

Ametnike välitööde programmi kuuluval piiriseminaril Valgas arutati, kuidas edendada koostööd kogukonna, omavalitsuse ja riigi vahel, et elu oleks turvaline ka Eesti piirialadel ning piiriületus oleks sujuv.

 

Eesti eri paigus võivad kriisid tekkida mitmetel erinevatel põhjustel. Piirkondlikest ohtudest ja kohalike inimeste vajadustest on kõige paremini teadlikud kohalikud omavalitused.

 

Riigihalduse ministri Arto Aasa ettepanekul võiks Võrumaa arengu eestvedamist jätkata senine maavanem Andres Kõiv.

 

Riigihaldusminister Arto Aasa sõnul on Saaremaal ühinemisläbirääkimisi pidavad kohalikud omavalitsused heaks näiteks initsiatiivist ja eestvedamisest.

 

Eile kohtus siseministeeriumis kohaliku halduse reformi ekspertkomisjon, kes toetas üksmeelselt reformi vajalikkust.

 

Täna tutvustatakse Siseministeeriumi poolt tellitud ning Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatud avalike ja erateenuste ruumilise kättesaadavuse teemalist uuringut.

 

17.01.2015 - Siseministeeriumi tellimusel valminud siserände põhjuste uuringu kohaselt liiguvad Eesti elanikud peamiselt maakonnakeskustest tagamaale ja vastupidi. Siseminister Hanno Pevkuri sõnul viitab see vajadusele arendada maakonnakeskusi ning paremini sidustada keskust ja tagamaad.

 

Lehed