Sa oled siin

Ennetus

Käesoleval aastal algatas siseministeerium STEP-programmi, mis aitab õigusrikkumise taustaga noortel taas tööle või õppima asuda.

 

Alates veebruarikuust algatab siseministeerium programmi STEP, mis aitab õigusrikkumise taustaga noortel taas tööle või õppima asuda.

 

Kogukondliku turvalisuse suurendamiseks toetab siseministeerium 12 algatust, millega arendatakse oluliselt turvalise elukeskkonna loomisse panustavaid võrgustikke, sealhulgas suurendatakse politsei, kohalike omavalitsuste, külaseltside ja korteriühistute koostööd, paran

 

Siseministeeriumi toetusel ja Eesti Seksuaaltervise Liidu juhtimisel viiakse  2015-2016. aastal läbi uus noortele suunatud vägivallaennetuse programm, mille eesmärgiks on vähendada noorte vägivaldset käitumist.

 

Siseministeerium kuulutab välja konkursi noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogrammi elluviimiseks. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

 

Käimasolevad taotlusvoorud
 

Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

 

Siseministeeriumis korralisele koosolekule kogunenud uimastiennetuse valitsuskomisjon arutas muuhulgas alkoholi elustiilireklaami küsimust ja pidas õigeks selliste elustiilireklaamide keelustamist.

 

Täna alustab Siseministeerium programmi Tark Vanem raames üle-eestilist teavituskampaaniat, mille eesmärk on õpetada koolieelikute ja algklassilaste vanematele, kuidas oma laste alkoholi ja teiste meelemürkide proovimist ennetada või edasi lükata ning neile

 

Lehed