Sa oled siin

Ennetus

Vabariigi Valitsus toetas tänasel istungil päästeseaduse muutmise eelnõu, mille ettepanekud puudutavad peaasjalikult vabatahtliku päästjana tegutsemist ja Häirekeskuse ülesandeid kriisiinfo teenuse osutamisel.

 

Täna uimastiennetuse valitsuskomisjonis kohtunud kolm ministrit ja erinevate asutuste juhid jõudsid järeldusele, et Eestis on vaja oluliselt suurendada uimastisõltlastele pakutavaid tervishoiuteenuseid.

 

Täna ja homme kohtuvad Tallinnas Euroopa Liidu liikmesriikide narkovastase võitluse koordinaatorid. Kohtumise fookuses on fentanüül, mis on ajalooliselt kitsalt Eestile omane probleem olnud, kuid levib viimastel aastatel üha enam Euroopa illegaalsel uimastite turul.

 

Maavalitsuste tegevuse lõppemisega muutub 2018. aasta algusest rahvatervise ja turvalisuse alase ennetustöö korraldus maakondades ning maavalitsuste senised ülesanded neis valdkondades antakse üle kohalikele omavalitsustele.

 

Täna peeti Ahtme spordihallis spordil põhineva ennetusprogrammi SPIN avaüritus, millega Tallinnas üle 400 noore kaasanud programm laieneb ka Ida-Virumaale.

 

Käesoleval aastal algatas siseministeerium STEP-programmi, mis aitab õigusrikkumise taustaga noortel taas tööle või õppima asuda.

 

Alates veebruarikuust algatab siseministeerium programmi STEP, mis aitab õigusrikkumise taustaga noortel taas tööle või õppima asuda.

 

Kogukondliku turvalisuse suurendamiseks toetab siseministeerium 12 algatust, millega arendatakse oluliselt turvalise elukeskkonna loomisse panustavaid võrgustikke, sealhulgas suurendatakse politsei, kohalike omavalitsuste, külaseltside ja korteriühistute koostööd, paran

 

Siseministeeriumi toetusel ja Eesti Seksuaaltervise Liidu juhtimisel viiakse  2015-2016. aastal läbi uus noortele suunatud vägivallaennetuse programm, mille eesmärgiks on vähendada noorte vägivaldset käitumist.

 

Lehed