Sa oled siin

Ennetus

Siseministeerium toetab aastatel 2021–2024 igal aastal kokku 100 tuhande euroga omavalitsusliite, et aidata tõsta Eesti elanike teadlikkust võimalikest hädaolukordadest nende piirkonnas.

 

Justiits- ja siseministeerium kuulutavad välja Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku konkursi, et leida parimaid algatusi perekondlike organiseeritud kuritegelike gruppidega tegelemisel ja nende toime pandud kuritegude vähendamisel.

 

Согласно результатам проведённого Министерств

 

Siseministeeriumi konkursi tulemusena jätkab noortele arenguvõimaluste pakkumist SPIN-programmi abil MTÜ SPIN.

 

Vabariigi Valitsus toetas tänasel istungil päästeseaduse muutmise eelnõu, mille ettepanekud puudutavad peaasjalikult vabatahtliku päästjana tegutsemist ja Häirekeskuse ülesandeid kriisiinfo teenuse osutamisel.

 

Täna uimastiennetuse valitsuskomisjonis kohtunud kolm ministrit ja erinevate asutuste juhid jõudsid järeldusele, et Eestis on vaja oluliselt suurendada uimastisõltlastele pakutavaid tervishoiuteenuseid.

 

Täna ja homme kohtuvad Tallinnas Euroopa Liidu liikmesriikide narkovastase võitluse koordinaatorid. Kohtumise fookuses on fentanüül, mis on ajalooliselt kitsalt Eestile omane probleem olnud, kuid levib viimastel aastatel üha enam Euroopa illegaalsel uimastite turul.

 

Maavalitsuste tegevuse lõppemisega muutub 2018. aasta algusest rahvatervise ja turvalisuse alase ennetustöö korraldus maakondades ning maavalitsuste senised ülesanded neis valdkondades antakse üle kohalikele omavalitsustele.

 

Täna peeti Ahtme spordihallis spordil põhineva ennetusprogrammi SPIN avaüritus, millega Tallinnas üle 400 noore kaasanud programm laieneb ka Ida-Virumaale.

 

Käesoleval aastal algatas siseministeerium STEP-programmi, mis aitab õigusrikkumise taustaga noortel taas tööle või õppima asuda.

 

Lehed