Sa oled siin

Ränne

In the context of the increasing labour shortage, it is good to know that Estonia provides comprehensive support in integrating to Estonian labour market to foreigners who are studying here or have obtained a higher education here.

 

Suureneva tööjõupuuduse kontekstis on kasulik teada, et Eesti soodustab igakülgselt siin õppivate või siin kõrghariduse omandanud välismaalaste jäämist meie tööturule.

 

Siseministeerium saadab kooskõlastusele välismaalaste seaduse eelnõu, millega muudetakse välismaalaste Eestis töötamise reeglid paindlikumaks. Samuti on plaanis luua uus viisa liik – diginomaadi viisa.

 

Tänasest jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, millega soodustatakse tippspetsialistide siiatulekut ja pikendatakse lühiajalise töötamise kestust. Samuti viiakse ellu muudatused ebaseadusliku töötamise tõkestamiseks.

 

Et vähendada välismaalaste ebaseaduslikku töötamist Eestis, saatis siseministeerium riigikokku muudatusettepanekud esimese lugemise läbinud välismaalaste seaduse eelnõu juurde.

 

Siseminister Andres Anvelt tegi sisserände töörühmale ettepaneku leida välistööjõu palgaküsimusele pikaajaline lahendus.

 

Pöördumine leitav siit ja avaldatud näiteks

 

Lehed