Sa oled siin

Kriisireguleerimine

Täna siseministeeriumis toimunud valitsuse kriisikomisjoni istungil andsid politsei- ja piirivalveamet ning sotsiaalministeerium ülevaate oma võimekusest ja tegevustest põgenike ootamatu massilise sisserände korral.

 

Kriisireguleerimisõppusi korraldavad valitsuse määrusega kehtestatud riigiasutused ja elutähtsat teenust korraldavad asutused (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Pank, üle 10 000 elanikuga omavalitsused) vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

 

Täna kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mis muudab hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust teavitamise korda.

 

Sellel nädalal Jaapanis, Sendais ülemaailmsel katastroofiriski vähendamise konverentsil võtsid 187 ÜRO liikmesriiki ühiselt vastu uue katastroofiriski vähendamise koostööraamistiku, mille liikmesriikide hulka kuulub nüüd ka Eesti.

 

Täna siseministeeriumis toimunud valitsuse kriisikomisjoni istungil anti ülevaade hädaolukorra riske vähendavate meetmete rakendamisest. Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kondi sõnul on selle aja jooksul läbi viidud mitmeid olulisi tegevusi, mille tulemusel on suurenenud riigi valmisolek võimalikeks hädaolukordadeks.

 

Lehed