Sa oled siin

Toetused, välisvahendid

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas määrused, millega kehtestatakse tingimused viiele Eesti suuremale linnapiirkonnale elukeskkonna parandamiseks ja lasteaiakohtade loomiseks jagatava toetuse taotlemiseks aastani 2020.

 

Siseministeerium eraldas usulistele ühendustele 100 000 eurot, mille eest renoveeritakse palvekodasid, koolitatakse vaimulikke, toetatakse kristlikul kasvatusel põhinevaid koole ja koostatakse trükiseid.

 

Siseministeeriumi hajaasustuse programmist saavad tänavu koduse taristu väljaehitamiseks toetust taotleda kõik hajaasustusega maapiirkondades elavad majapidamised. Varem oli toetus mõeldud vaid lastega peredele.
 

 

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas käskkirja, millega pannakse paika piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks jagatava ligi 135 miljoni eurose toetuse maakondlik jaotus.

 

Tänasest alates saab toetust taotleda projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kogumaht on tänavu 640 000 eurot.

 

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas määruse, millega kehtestatakse tingimused piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringuteks jagatava toetuse taotlemiseks aastani 2020.

 

Lehed