Sa oled siin

Toetused, välisvahendid

Riigihalduse minister Arto Aas kinnitas Setomaa arengu programmi tänavuse tegevuskava. Sel aastal on tegevuskavas 27 projekti ja programmi kogumaht on 275 558 eurot.

 

Viis Eesti suuremat linnapiirkonda asuvad koostama tegevuskavasid olulisemate arendustega elukeskkonna parandamiseks, millele soovitakse toetust linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetmest.

 

Riigihalduse minister Arto Aas kohtus täna Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatusega, kellega arutati uue maaettevõtluse toetusprogrammi väljatöötamist.

 

Tänavu eraldab riik Peipsiveere piirkonna ettevõtlikkuse toetamiseks ja kohalike traditsioonide hoidmiseks 256 000 eurot.

 

 

Käimasolevad taotlusvoorud

 

Avatud taotlusvoore pole.

 

Siseministeerium eraldas Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) 10 000 eurot eestikeelsete jumalateenistuste pidamiseks eestlaste kogudustes väljaspool Eestit.

 

Valitsus kiitis täna heaks siseministri ettepaneku linnapiirkondade kergliiklusteede programmi täiendavate projektide lisamiseks, mis võimaldab suuremates linnapiirkondades veel tänavu kergliiklusteid juurde rajada.

 

Siseministeeriumi kergliiklusteede toetusskeemist saavad 16 kohalikku omavalitsust ühtekokku 5 miljonit eurot uute kergliiklusteede rajamiseks.

 

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas käskkirja, millega pannakse paika suuremate linnapiirkondade elukeskkonna parandamiseks ja lasteaiakohtade loomiseks jagatava toetuse piirkondlik jaotus.

 

Siseministeerium toetab Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest koolitusprogramme, mis on suunatud maakonna ja kohaliku omavalitsuse arengu paremale kavandamisele ja avalike teenuste kvaliteedi tõstmisele.

 

Lehed