Sa oled siin

Toetused, välisvahendid

Siseministeerium kuulutas välja taotlusvooru, millega otsitakse partnerit, kes pakuks kohalike omavalitsuste töötajatele koolitusi ja nõu kolmandate riikide kodanikele kohanemiseks ja lõimumiseks vajaliku teabe ning teenuste pakkumisel.

 

Siseministeerium kuulutas välja Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi taotlusvooru, millega otsitakse partnerit, kes töötaks välja õppematerjalid ja pakuks koolitusi kultuuriliste eripäradega toimetuleku suurendamiseks.

 

Meetme eesmärk on riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine.

 

Riigihalduse minister Arto Aas kinnitas Peipsiveere programmi tänavuse tegevuskava

 

Kohanemisprogramm on tegevuskava uussisserändaja Eestis kohanemise toetamiseks, mis sisaldab teemapõhiseid koolitusi ja algtasemel eesti keele õpet.

 

Juuniga lõppes Eesti-Vene ühisprojekt, mille eesmärgiks oli Peipsi järve keskkonnaseisundi parandamine ja veeturismi populaarsuse kasvuks vajalike tingimuste loomine.

 

Riigihalduse ministri otsusega saab hajaasustuse programm veerand miljoni  euro suuruse lisarahastuse, mis võimaldab koduse taristu välja ehitada umbes sajal majapidamisel.

 

Valitsus kiitis oma tänasel istungil heaks Eesti-Vene programmi aastateks 2014-2020, mille eesmärgiks on piiriäärsete regioonide arengu toetamine ja konkurentsivõime tugevdamine.

 

Riigihalduse ministri käskkirjaga moodustatud komisjon otsustas regionaalsete investeeringutoetuste programmist anda õppimis-, sportimis-, vaba aja veetmise- ja hoolekande tingimuste parandamiseks 37 projektile kokku 1,1 miljonit eurot toetust.

 

Kolmapäeval, 27. mail tähistab Eesti-Läti-Vene programm Tartus Vanemuise kontserdimajas senist edukat piiriülest koostööd. Koos vaadatakse tagasi programmiperioodil 2007-2013 tehtud projektidele, mis on sündinud kolme naaberriigi ühistegevuses.

 

Lehed