Sa oled siin

Toetused, välisvahendid

Täna, 15. juulil avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga partnerit, kes aitaks tagada haridusvaldkonna ekspertide pädevust uussisserändajatest õpilaste kohanemise ja õppe toetamiseks üldhariduskoolis.

 

Täna avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium koostöös kultuuriministeeriumiga partnerit, kes töötaks välja ja pakuks Eestis rahvusvahelise kaitse saanud välismaalastele ning nende perekonnaliikmetele kultuuri- ja spordiprogrammi.

 

Siseministeerium kuulutab koostöös sotsiaalministeeriumiga välja taotlusvooru, et leida partner rahvusvahelise kaitse saajatele A1-A2-tasemel eesti keele õpetamiseks 2018. ja 2019. aastal.

 

Täna avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium partnerit, kes toetaks rahvusvahelise kaitse saajate, nendega kokku puutuvate asutuste ning kohalike elanike omavaheliste suhtlusvõrgustike teket.

 

Täna avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium partnerit, kes toetaks rahvusvahelise kaitse saajate, nendega kokku puutuvate asutuste ning kohalike elanike omavaheliste suhtlusvõrgustike teket.

 

Siseministeerium kuulutas välja taotlusvooru, millega otsitakse partnerit, kes pakuks kohalike omavalitsuste töötajatele koolitusi ja nõu kolmandate riikide kodanikele kohanemiseks ja lõimumiseks vajaliku teabe ning teenuste pakkumisel.

 

Siseministeerium kuulutas välja Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi taotlusvooru, millega otsitakse partnerit, kes töötaks välja õppematerjalid ja pakuks koolitusi kultuuriliste eripäradega toimetuleku suurendamiseks.

 

Meetme eesmärk on riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine.

 

Riigihalduse minister Arto Aas kinnitas Peipsiveere programmi tänavuse tegevuskava

 

Lehed