Sa oled siin

Toetusvoorud

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud


Siseministeerium soovib siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel edendada kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude läbiviimist.

 

Maakondlikud voorud 2016–2020


Eesmärk: Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Toetusvoorusid viivad 2018. aastast läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid ja neile tuleb ka taotlused esitada. Need organisatsioonid on taotlejatele ka nõuandjaks.

Taotleda saavad eestkätt kohalikud turvalise elukeskkonna loomisse panustavad ühingud, kuid samas võivad ka üleriigilised ühingud oma piirkondlikke projekte teha. Samuti saavad kohalikud ja riigiasutused olla partneriks tegevuste läbiviimisel.

Kogukondliku turvalisuse toetusprogramm 2020. aastal.

Riigieelarvelise toetuse eraldamine ning lepingute sõlmimine kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi elluviimiseks 2020. aastal.

NB! 2020. aasta toetusvoorud on ettevalmistamisel ja lähem info selle kohta, millal voorud toimuvad tänavu, avaldatakse toetusvooru läbiviivate maakondlike arendusorganisatsioonide veebilehtedel.

*2016-2017 korraldas toetusvoore Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös maavalitsustega. Loe lähemalt: www.kysk.ee.

**Harjumaa Omavalitsuste Liit, Hiiumaa Vallavalitsus, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Lääne-Eesti Arenduskeskus, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa Vallavalitsus, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Arenduskeskus.

Üleriigiline voor 2015


Eesmärk: Kogukondliku turvalisuse loomisse panustavatele vabaühenduste ja rühmade suur- ja üleriigilistele projektidele riigieelarvest toetuse andmise eesmärk on arendada turvalise elukeskkonna loomisse panustavaid võrgustikke, suurendada turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd ning aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele maakondades ning katusühenduste võimekusele suunata võrgustike tegevusi.

Võrreldes maakondlike voorudega on üleriigilises voorus võimalik taotleda toetust kas üleriigilise (mitut maakonda hõlmav või üle riigi toimuv projekt – eestkätt katusühenduste tegevusena) või suurprojekti (piirkondliku tegevusega, ent summas vähemalt 3000 eurot – suuremad soetused, projektid piirkondades, mis muidu võiksid maakondliku vooru potist liiga suure osa võtta) toetuseks. Vooru maht on 200 000 eurot.

Toetusvooru viis läbi siseministeerium. Taotlused esitati 27. septembriks aadressile vabatahtlikud@siseministeerium.ee märksõnaga „Kogukondliku turvalisuse üleriigiliste ja suurprojektide toetusvoor“.

Suurprojektide elluviimiseks said toetust taotleda kohalikud ühingud ning üleriigilisteks projektideks katusühendused. 2016. aastal üleriigilist vooru ei toimu.
 

 

2015. aasta toetusvooru tulemused

 

Lisainfo

Eimar Veldre
Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
eimar.veldre@siseministeerium.ee
612 5153, 5902 2111

 

Viimati uuendatud: 26. märts 2020