Sa oled siin

SPIN-programm

Eesmärk


Projekt „Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil“ aitab ennetada ja vähendada riskis olevate 10–18aastaste noorte sotsiaalset tõrjutust ja tööturuprobleeme ning toetada noorte aktiivsete eluhoiakute kujunemist. Tegevuse elluviimisega pakutakse noortele lisavõimalusi arenguks ja eneseteostuseks, osaledes vabaajategevuses. Samuti toetatakse nende eluks vajalike oskuste arendamist struktureeritud, kuid noorte huvidest ja vajadustest lähtuvate tegevuste abil. Seeläbi on võimalik kaasata programmi sihtrühma ühiskondlikku ellu, ennetada ja vähendada noorte riskikäitumist ning toetada ettevalmistust elus toimetulekuks.

 

 

 

Sihtrühm


Projekti sihtrühm on riskis olevad noored (nii poisid kui ka tüdrukud) vanuses 10–18 aastat, kelle püsielukoht on piirkonnas, kus on rohkem kuritegevust.

Meetme tegevuse rahastamine


Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist 1 103 938 euroga (85%) ja riiklik kaasfinantseering on 194 812 eurot (15%).

Oodatav tulemus


Projekti tulemusel on ellu viidud ja arendatud spordil põhinevat kogukondlikku ennetusprogrammi SPIN, millega aidatakse noortel oma vaba aega, osaleda sporditegevuses ning omandada eluks vajalikke oskusi. Tegevuse olulise lisandväärtusena on loodud hea praktika, kuidas pakkuda spordi- ja huvitegevust viisil, et see toetaks mitmekülgselt noorte arengut ning kujundaks lisaks spordioskustele ka elus toimetulekuks vajalikke oskusi.

Rohkem infot: www.spinprogramm.ee

 Olulised dokumendid

 

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2016

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.