Sa oled siin

30.05.2013 - Narkokuriteoga vahele jäämise risk on märgatavalt kasvanud

Tõenäosus narkokuritegudega vahele jääda on viimase aasta jooksul märgatavalt suurenenud, selgus eile Siseministeeriumis toimunud kohtumisel, kus narkovastase võitlusega tegelevad õiguskaitseasutused andsid ministrile ülevaate oma tegevusest viimase 12 kuu jooksul.

„Oleme tugevdanud uimastite vastast võitlust nii tänaval, riigipiiril kui koolis, eesmärgiga üha rohkem tõkestada narkootikumide levikut. Narkokurjategijate amet muutub sellega iga päevaga üha riskantsemaks,“ ütles siseminister Ken-Marti Vaher.

Eilsel kohtumisel osalenud politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei, korrakaitse- ning piirivalve osakondade ja politseiprefektuuride juhid andsid ülevaate nii möödunud aasta jooksul toimunud kui lähiajal plaanis olevatest politseioperatsioonidest ja ennetustegevustest. Samuti räägiti eelmise aasta mais toimunud samalaadsel kohtumisel kokkulepitu täitmisest.

Alates eelmisest sügisest on erinevate ametkondade osavõtul läbi viidud suuri ühiseid reide, mille sihiks on tabada narkodiilereid ja levitajaid. Põhja prefektuuris on läbi viidud viis ja Ida prefektuuris neli laiaulatuslikku politseioperatsiooni nii kriminaal- kui korrakaitsepolitsei koostöös, mille käigus on kinni peetud kokku 64 inimest ja konfiskeeritud suur hulk uimasteid ning kriminaaltulu.

Politsei- ja piirivalveamet koos maksu- ja tolliametiga on sel aastal läbi viinud mitmeid ühisoperatsioone Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktides, et tabada üle piiri toodavaid narkootikume, nende lähteaineid või muud salakaupa. Operatsioonide käigus kontrolliti kokku rohkem kui 1400 piiriületajat ning peeti kinni nii salasigarette kui narkojoobes inimesi. Sarnaseid reide viiakse edaspidi läbi regulaarselt.

„Nende regulaarsete ühisoperatsioonidega suurendatakse märgatavalt uimastite levitajate ja kaubitsejate riski jääda oma tegevusega vahele. See omab ka selgelt heidutavat eesmärki - suurem vahelejäämise risk hoiab loodetavasti ära nii mitmedki kuriteod tulevikus. Kuna üha rohkem inimesi annab politseile võimalikest narkorikkumistest teada, kas siis telefoni teel või Facebookis veebikonstaablile kirjutades, jõuab kurjategijateni selge signaal - varem või hiljem nende rängalt ligimesi kahjustav tegevus lõppeb,“ rääkis Vaher.

Politsei on uimastivaba keskkonna nimel suurendanud sel aastal oluliselt narkoreide koolides, et suunata rohkem tähelepanu ja järelevalvet uimastite tarvitamisele alaealiste seas. Selle aasta esimese kolme kuu jooksul viidi 76 koolis läbi narkoreidid, mille käigus kontrolliti ligi 3000 õpilast. Koolide kontrollimine jätkub regulaarselt.

Lisaks uimastite pakkumise vähendamisele on siseministeeriumi valitsemisalas samaaegselt märgatavalt tõusnud uimastiennetuse osakaal, millele suunatakse võrreldes 2012. aastaga mitmekordselt rohkem vahendeid. Näiteks loodi Põhja prefektuuris möödunud aasta lõpul viieliikmeline noorte narkokuritegevuse vastase võitluse grupp, mis muuhulgas tegeleb õpetajate, lapsevanemate ja noortega tegelevate inimeste teavitustööga. Samuti ilmub sügisel uimastiennetuse teemaline käsiraamat lapsevanematele ning valmivad uimastivaba kooli juhendmaterjalid, mille sihtgrupiks on põhikooli õpilased.

Mihkel Loide
pressiesindaja
Siseministeerium
mihkel.loide@sisemnisteerium.ee
612 5210
5300 1777

Viimati uuendatud: 12. juuni 2014