Sa oled siin

29.05.2012 - Uimastiennetuse valitsuskomisjoni esimesel kohtumisel käsitleti sõltuvuse ravivõimalusi

Täna kogunes Siseministeeriumis esmakordselt uimastiennetuse valitsuskomisjon, mis hakkab strateegiliselt suunama nii narkomaania ennetamise kui tõkestamisega seotud tegevusi. Esimese kohtumise peateemana oli arutluse all uimastisõltuvuse ravivõimalused ja nende avardamine.

„Eesti tänane olukord, kus narkootikumide tarvitamise tulemina kaotab aastas elu üle saja inimese, näitab, kui hädavajalik on pöörata uimastiennetusele riiklikul tasemel senisest suuremat tähelepanu. Kõige kõrgemal valitsuse tasemel komisjoni loomine on probleemiga tegelemisel uus samm, et hakata nii ennetustegevusi kui pakkumise vähendamist strateegiliselt juhtima ja koordineerima,“ ütles komisjoni tööd juhtiv siseminister Ken-Marti Vaher.

„Komisjoni moodustamisel tihedas koostöös sotsiaalministriga lähtusime sellest, et narkovastase võitluse võib laias laastus jagada kaheks: nõudluse ja pakkumise vähendamiseks.  Uimastite pakkumise vähendamine hõlmab peamiselt jõustruktuuride, eeskätt politsei ja prokuratuuri, jõupingutusi narkoäri tõkestamiseks. Uimastinõudluse vähendamine tähendab narkomaania ennetamist ja ühiskonnale tekitatava kahju vähendamist: see hõlmab näiteks laste tervisekasvatust koolis ja ennetustööd riskirühmade laste seas. Ühtlasi tegelemist juba süstivate narkomaanidega,“ selgitas siseminister.

Komisjoni esimese kohtumise keskseks arutlusteemaks oli uimastisõltuvuse ravivõimaluste olukord.  Töögruppi kuuluva Tervise Arengu Instituudi ettekanne rõhutas  lähiaastate prioriteetidena olemasolevate ravivõimaluste laiendamist ning nende kvaliteedi tõstmist. TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova tõi ravist rääkides välja, et hetkel puudub Eestis süsteemne sõltuvusravi pakkumine, kuna osad vajalikud teenused puuduvad ja mitmete teenuste maht on ebapiisav. „Valdava enamiku pakutavast narkomaaniaravist moodustab opioidsõltlastele mõeldud metadoonasendusravi. Valdkonda iseloomustab ka erialaspetsialistide puudus, mis on oluliseks takistuseks teenuste arendamisel,“ lausus Kurbatova.

Üheks võimalikuks lahenduseks oleks anda õigus psühhiaatrite kõrval ka teistel spetsiaalse väljaõppe saanud arstidel sõltuvusravi osutada. Teenuste arendamisse tuleks suunata senisest rohkem ressursse, samuti tuleb välja arendada üledoosidest tingitud surmade ennetamise  meetmed, kuivõrd Eesti on Euroopa Liidus selle näitajaga esikohal.

Komisjon koguneb vähemalt neli korda aastas, järgmine kohtumine leiab aset 28. augustil.

Vabariigi Valitsus moodustas 5. aprillil pärast siseministeeriumi vastava eelnõu heaks kiitmist uimastiennetuse valitsuskomisjoni, et riiklikul tasandil pöörata suuremat tähelepanu narkomaania probleemile. Siseministeerium on kutsunud komisjoni töös osalema  laia ringi koostööpartnereid, erilist rõhku pandi vabakonna organisatsioonidele. Siseminister peab iga aasta 1. aprilliks andma Vabariigi Valitsusele ülevaate komisjoni tööst.

Kadri Talvistu
Siseministeerium
Pressinõunik
Tel: 612 5227
Mob: 53 943 559

Viimati uuendatud: 12. juuni 2014