Sa oled siin

Perekonnaseisuametniku eksam

Eksam koosneb perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute õiguslike aluste tundmise testist (edaspidi test), ülesande lahendamisest ja menetluse läbiviimisest rahvastikuregistri menetlustarkvara testkeskkonnas. 

Eksami teoreetiline osa (test ja ülesande lahendamine) toimub Siseministeeriumi poolt avalikustatud kuupäeval (kuupäevad avalikustatakse hiljemalt 15. detsembril ja 15. juunil järgmise poolaasta kohta Siseministeeriumi kodulehel).

Menetluse läbiviimine Rahvastikuregistri menetlustarkvara testkeskkonnas toimub järgmisel tööpäeval peale teoreetilise osa eksamit kohalikus omavalitsuses, kus perekonnaseisuametnik tööle asub. Menetluse läbiviimiseks saadetakse eksaminandile lähteülesanded e-postiaadressile hiljemalt kell 10.00 praktilise ülesande lahendamise päeval. Peale ülesannete lahendamist saadab eksaminant menetlustoimikute numbrid kontrollimiseks eksamikomisjonile samal päeval hiljemalt kell 15.00.

Eksamil osalemiseks peab perekonnaseisuasutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik peale eksamit perekonnaseisuametnikuna teenistusse asuda soovib, esitama eksamikomisjonile kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) eksamil osaleja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;

2) e-posti aadress ja telefoni number;

3) millisel kuupäeval eksamil osaleda soovitakse;

4) milliseid perekonnaseisutoiminguid ametnik tegema hakkab;

5) kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles asutuses täitma  perekonnaseisuametniku ülesandeid.


Avalduse esitav perekonnaseisuasutus võib esitada ühe avalduse ka mitme selles asutuses teenistusse asuva perekonnaseisuametniku kohta.

Eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg on vähemalt 5 tööpäeva enne teoreetilise eksami toimumist.

Avaldus tuleb esitada digiallkirjaga kinnitatult elektronposti aadressil info@siseministeerium.ee.

 

Eksamiks ettevalmistumine

Eksamiks ettevalmistumisel tuleb esmalt tutvuda valdkonda reguleerivate õigusaktide ning perekonnaseisuametnikele koostatud juhendmaterjalidega. Auditoorsed koolitused uutele ametnikele toimuvad vastavalt vajadusele ning kokkuleppel Siseministeeriumiga. Koolitusvajadusest palume võimalikult aegsalt ette teatada.

Juhul, kui ametnik vajab rahvastikuregistri tarkvara tehnilist koolitust, tuleb sellest võimalikult aegsasti teada anda Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele (SMIT) abi@rahvastikuregister.ee, tel 612 4444.

Täiendav info Karin Saan karin.saan@siseministeerium.ee, tel 612 5130.

Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2018