Sa oled siin

Perekonnaseisuametniku eksam

Eksam koosneb perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute õiguslike aluste tundmise testist (edaspidi test), ülesande lahendamisest ja menetluse läbiviimisest rahvastikuregistri menetlustarkvara testkeskkonnas. 

Eksami teoreetiline osa (test ja ülesande lahendamine) toimub Siseministeeriumi poolt avalikustatud kuupäeval.

Menetluse läbiviimine Rahvastikuregistri menetlustarkvara testkeskkonnas toimub järgmisel tööpäeval peale teoreetilise osa eksamit kohalikus omavalitsuses, kus perekonnaseisuametnik tööle asub. Menetluse läbiviimiseks saadetakse eksamil osalevale ametnikule lähteülesanded e-postiaadressile hiljemalt kell 10.00 praktilise ülesande lahendamise päeval. Peale ülesannete lahendamist saadab eksamil osalev ametnik menetlustoimikute numbrid kontrollimiseks eksamikomisjonile sama tööpäeva lõpuks. Õiguste pikendamise eksam koosneb üldjuhul ainult testist ja kaasusülesande lahendamisest.

Eksamil osalemiseks peab perekonnaseisuasutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik peale eksamit perekonnaseisuametnikuna teenistusse asuda soovib (õiguste pikendamisel see asutus, kus ametnik tööd jätkab), esitama eksamikomisjonile kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) eksamil osaleja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;

2) e-posti aadress ja telefoni number;

3) millisel kuupäeval eksamil osaleda soovitakse;

4) milliseid perekonnaseisutoiminguid ametnik tegema hakkab;

5) kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles asutuses täitma  perekonnaseisuametniku ülesandeid.


Avalduse esitav perekonnaseisuasutus võib esitada ühe avalduse ka mitme selles asutuses teenistusse asuva perekonnaseisuametniku kohta.

Eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg on vähemalt 5 tööpäeva enne teoreetilise eksami toimumist.

Avaldus tuleb esitada digiallkirjaga kinnitatult (perekonnaseisuasutuse allkirjaõigusliku isiku allkiri) elektronposti aadressil info@siseministeerium.ee.

Täiendav info Karin Saan karin.saan@siseministeerium.ee, tel 612 5130.

Viimati uuendatud: 18. detsember 2018