Sa oled siin

Valitsemisala asutused

 

Siseturvalisuse ametid

 

Politsei- ja Piirivalveamet

 

Politsei- ja Piirivalveamet on Eesti suurim riigiasutus, kus töötab siseturvalisuse tagamiseks ligi 5000 inimest. Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanded on Euroopa välispiiri tagamine, kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine, turvalisuse ja avaliku korra tagamine ning kuritegude menetlemine ja ennetamine.

Aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Üldtelefon: 612 3000
E-post: ppa@politsei.ee

Politsei- ja Piirivalveameti koduleht »

 

Päästeamet

 

Päästeamet kujundab ja hoiab Eestis turvalist elukeskkonda, ennetab ohte ning abistab õnnetuse korral inimesi kiirelt ja professionaalselt. Päästeamet koosneb tegevusi arendavast, planeerivast ja juhtivast ametist; demineerimiskeskusest ja neljast regionaalsest päästekeskusest.

Aadress: Raua 2, 10124 Tallinn
Üldtelefon: 628 2000
E-post: rescue@rescue.ee

Päästeameti koduleht »

 

Häirekeskus

 

Häirekeskus on kindel ja asjalik abistaja õnnetuse korral. Häirekeskuse põhiülesanded on hädaabinumbril 112 saabuvate hädaabiteadete vastuvõtmine ja operatiivinfo oskuslik juhtimine.

Aadress: Osmussaare 2, 13811 Tallinn
Üldtelefon: 628 7400
E-post: 112@112.ee

Häirekeskuse koduleht »

 

Kaitsepolitseiamet

 

Kaitsepolitseiameti ülesanded on riigi sisejulgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise kaudu, riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ning julgeolekukontroll.

Aadress: Toompuiestee 3, 10142 Tallinn
Üldtelefon: 612 1400
E-post: kapo@kapo.ee

Kaitsepolitseiameti koduleht »

 


Teised asutused

 

Sisekaitseakadeemia

 

 

Sisekaitseakadeemia on Siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab ette kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Lisaks viib Sisekaitseakadeemia neis valdkondades läbi ka teadus- ja arendustööd.

Aadress: Kase 61, 12012 Tallinn
Üldtelefon: 696 5644
E-post: info@sisekaitse.ee

Sisekaitseakadeemia koduleht »

 

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)

 

 

 

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus on ministeeriumi hallatav riigiasutus, mille põhitegevus on Siseministeeriumi valitsemisala ülesannete täitmiseks vajalike info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste arendamine ja haldamine.

Aadress: Mäealuse 2, 12618 Tallinn
Üldtelefon: 612 6201
E-post: smit@smit.ee

SMITi koduleht »

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Aadress: Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn
Üldtelefon: 6556424
E-post: kysk@kysk.ee

KÜSKi koduleht »

 
Viimati uuendatud: 27. aprill 2016

NÄDALA EELINFO

Esmaspäev, 26. august
- Rahvastikuminister Riina Solman kohtub sotsiaalministri ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga.
 

Teisipäev, 27. august
- 27.-29. augustil osaleb pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler Viola Murd HELCOM ja BALEX DELTA 2019 õppusel Taanis. PPA-st osaleb ka laevastiku lipulaev Kindral Kurvits. Tulenevalt õppuste järjekorrast jõuab 2020 aastal õppuse korraldamis kord Eestile.


Kolmapäev, 28. august
- Siseminister Mart Helme kohtub Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) direktori Krum Garkovi ja haldusnõukogu esimehe Zsolt Szolnokiga
- Kantsler Lauri Lugna kohtub Soome Siseministeeriumi kantsleri Illka Salmiga ning tutvub Soome piirivalvega.


Neljapäev, 29. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad VV väljasõiduistungil Kagu-Eestis.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.