Sa oled siin

Personaliinfo

 

Oleme oma valdkonna eksperdid ja poliitikakujundajad


Meie töötajad kujundavad ja viivad koos valitsemisala asutustega ellu poliitikaid sellistes olulistes valdkondades nagu sisejulgeoleku tagamine, avaliku korra kaitsmine ning piirivalve-, kriisireguleerimise, kodakondsuse, migratsiooni- ja päästevaldkonna arendamine.

Samuti panustab meie meeskond kirikute ja kogudustega seonduvatesse valdkondadesse ning teeb rahvastikutoiminguid.

Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 39 aastat, ligi 90 protsendil meie töötajatest on kõrgharidus.

Meie kõige olulisem vara on inimesed


Siseministeeriumis töötab ligi 200 inimest, koos valitsemisalaga pea 8000 inimest. Kokku moodustab see veerandi kõigist riigiasutuste teenistujatest. Seega oleme suurim tööandja riigisektoris.

Peame oluliseks oma inimeste igakülgset arendamist


Toetame töötajate soovi tööalaselt areneda ja ennast täiendada. Märkame tippspetsialistide juhipotentsiaali ja pakume neile tuge juhtimisoskuste lihvimisel. Samuti pakume töötajatele rohkelt põnevaid võimalusi liikuda ministeeriumi valitsemisala sees.

Meie inimeste töö- ja vaba aeg on tasakaalus


Soodustame oma töötajate sportimisvõimalusi, korraldame motiveerivaid ühisüritusi ning pakume võimalusi töö- ja pereelu ühildamiseks. Näiteks pakume oma inimestele võimalusi kaugtööks ning oleme ministeeriumisse sisustanud töötajate lastele lastetoa.

 

Tööpakkumised ja praktikavõimalused

 

Siseministeeriumi tööpakkumised

Ministeeriumi töökuulutused leiab avaliku teenistuse veebist ja töövahendusportaalist CV Online. Osa ametikohti täidame sisekonkursside korras, et võimaldada töötajatel ja ametnikel ministeeriumi valitsemisala sees liikuda ning toetada seeläbi nende karjääri ja erialast arengut.

 

 

Praktikavõimalused Siseministeeriumis

Praktikale on võimalik kandideerida üliõpilasel, kes:

 • on läbinud õppeaineid vähemalt ühe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • valdab vabalt eesti keelt ja soovitavalt ka mõnd võõrkeelt;
 • oskab kasutada teksti- ja andmetöötlusprogramme;
 • tunneb huvi riigi ja avaliku teenistuse toimimise vastu.

Praktikale kandideerimiseks tuleb saata CV ja praktikataotlus (42.77 KB, RTF)e-posti aadressile cv.list@siseministeerium.ee. Taotlusele vastame ühe kuu jooksul.

Lisainfo

Terje Pari
personalipoliitika osakonna nõunik

612 5046
terje.pari@siseministeerium.ee

 
 

Siseministeeriumi valitsemisala juhtimispõhimõtted

 • Juhime siseturvalisust terviklikult

  Siseministeeriumi valitsemisala juhtimine lähtub tervikliku riigi ideest – meie riik, meie valitsemisala, meie meeskond. Tajume tervikpilti ning keskendume lõpptulemusele – miks me midagi teeme ja kes sellest kasu saab. Seame endale teadmispõhised eesmärgid ning selged prioriteedid. Juhi roll on visualiseerida eesmärgid nii, et kõik teavad, kuhu ollakse teel. Igaüks teab oma osa tervikus. Otsustamisõigus ja vastutus peavad igal tasandil olema tasakaalus. Ühistöös on valitsemisala asutused partnerid, kes peavad lugu üksteise tööst ning usaldavad üksteist.

 • Keskendume ühiskonna vajadustele

  Siseministeeriumi valitsemisala juhtimisel keskendume ühiskonna vajadustele. Juhi roll on tagada parima teenuse osutamine vastavalt ühiskonna vajadustele ja võimalustele – meie oleme ühiskonna, mitte ühiskond meie jaoks. Iga otsuse tegemisel peab mõtlema, kuidas paistab see otsus sihtrühma poolt vaadatuna, ja hindama oma otsuse mõju. Oluline on kaasata otsuste ettevalmistamisse erinevad huvirühmad ning pidada nendega avatud dialoogi. Juhid on riigi ja ühiskonna teenimisel eeskujuks ning käituvad riigimehelikult – on ausad, avatud ja julgevad otsustada.

 • Oleme paindlikud ja tõhusad

  Siseministeeriumi valitsemisala juhtimine on paindlik ja tõhus. Osutame kvaliteetseid teenuseid võimalikult väikse kuluga ning peame tegutsemisel silmas lõppeesmärki. Selleks tuleb leida üles parim teadmine, kogemus ja praktika ning neid tulemuse saavutamiseks kasutada. Loobume tegevustest, mis ei aita lõppeesmärki saavutada ja ei tee topelttööd. Julgeme teha muudatusi. Samas peavad muudatused olema põhjendatud, me ei tee neid muudatuste tegemise pärast. Muudatuste elluviimine on teadlik ja järjekindel. Kuigi kord ja süsteem on vajalik, viime bürokraatia miinimumini.

 • Väärtustame inimesi

  Siseministeeriumi valitsemisalas väärtustame üksteist. Juhi roll on luua töökeskkond, mis võimaldab igal töötajal tunda end oma töö tegeliku omanikuna. Juht lepib töötajaga kokku eesmärgid ja tegevuse raamistiku ning annab töötajale võimaluse nende piires tegutseda, otsustada ja vastutada. Juht kuulab ja usaldab oma töötajaid ning ei sekku nende töösse tarbetult. Inimesed julgevad eksida ja õpivad vigadest. Juht aitab töötajal üles leida tema tugevused ja tegeliku potentsiaali ning selle organisatsiooni huvides tööle panna. Juht on tema ise ja laseb seda olla ka oma töötajatel ning on oma hoiakute ja käitumisega eeskujuks. Juht on ehtne, pühendunud ja teeb oma tööd kirglikult.

 

Ministeeriumi koosseis ja palgaandmed

 

Ametnike palgad avalikustatakse igal aastal hiljemalt 1. mail avaliku teenistuse seaduse ja avaliku teabe seaduse alusel. Seoses seadusemuudatusega pole palgaandmed eelmiste aastatega võrreldavad. 


 

 

 

 

Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2021