Sa oled siin

Juhtkond

Lauri Lugna

Kantsler

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste ja teenistujate tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust. Talle alluvad Euroopa Liidu ja välissuhete osakond, kommunikatsiooniosakond ning personalipoliitika osakond.

 Telefon: 612 5002
lauri.lugna@siseministeerium.ee 

 

Raivo Küüt

Rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler

Rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler juhib kodanikuühiskonna-, usuasjade- ning rahvastiku toimingute valdkonda.

 Telefon: 612 5010
raivo.kyyt@siseministeerium.ee 

 
Viola Murd

Viola Murd

Pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler

Päästepoliitika asekantsler juhib pääste-, hädaabi ja kriisireguleerimise poliitika planeerimist ja elluviimist. Talle alluvad pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond ning teabeseireosakond.

 Telefon: 612 5011
viola.murd@siseministeerium.ee 

 
Viola Murd

Veiko Kommusaar

Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler juhib korrakaitse- ja kriminaalpoliitika, kodakondsus- ja rändepoliitika, piirivalvepoliitika ja sisejulgeolekupoliitika planeerimist ning elluviimist.

 Telefon: 612 5217
veiko.kommusaar@siseministeerium.ee 

 

Piret Lilleväli

Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler

Varade asekantsler juhib ministeeriumi ja valitsemisala kinnis- ja vallasvaraga seotud tegevusi, kujundab rahandus- ja hangete poliitikat ning peab arvestust ministeeriumi ja valitsemisala riigivara üle. Talle alluvad info- ja varahaldusosakond, rahandusosakond, õigusosakond, strateegia- ja arendusosakond ning välisvahendite osakond.

 Telefon: 612 5004
piret.lillevali@siseministeerium.ee

 
 
 

 

 

 

Viimati uuendatud: 1. märts 2021