Sa oled siin

Juhtkond

Lauri Lugna

Kantsler

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste ja teenistujate tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust. Talle alluvad Euroopa Liidu ja välissuhete osakond, kommunikatsiooniosakond ning personalipoliitika osakond.

 Telefon: 612 5002
lauri.lugna@siseministeerium.ee 

 

Raivo Küüt

Sisejulgeoleku, korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler juhib korrakaitse- ja migratsioonipoliitika planeerimist ja elluviimist. Talle alluvad kodakondsus- ja rändepoliitika osakond, korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond ning piirivalvepoliitika osakond.

 Telefon: 612 5010
raivo.kyyt@siseministeerium.ee 

 
Viola Murd

Viola Murd

Pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler

Päästepoliitika asekantsler juhib pääste- ja kriisireguleerimise poliitika ning rahvastikutoimingute poliitika planeerimist ja elluviimist. Talle alluvad pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond, rahvastikutoimingute osakond ja teabeseireosakond.

 Telefon: 612 5011
viola.murd@siseministeerium.ee 

 

Piret Lilleväli

Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler

Varade asekantsler juhib ministeeriumi ja valitsemisala kinnis- ja vallasvaraga seotud tegevusi, kujundab rahandus- ja hangete poliitikat ning peab arvestust ministeeriumi ja valitsemisala riigivara üle. Talle alluvad infohaldusosakond, rahandusosakond, varahaldusosakond, õigusosakond, strateegiaosakond ja välisvahendite osakond.

 Telefon: 612 5004
piret.lillevali@siseministeerium.ee

 
 
 

 

 

Viimati uuendatud: 22. juuli 2019