Sa oled siin

Juhtkond

Andres Anvelt

Siseminister

Siseminister Andres Anvelt juhib Siseministeeriumit ja selle haldusala. Talle allub siseauditi osakond.

Elulugu »

 Telefon: 612 5001
andres.anvelt@siseministeerium.ee 

 

Lauri Lugna

Kantsler

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste ja teenistujate tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust. Talle alluvad õigusosakond, strateegiaosakond, Euroopa Liidu ja välissuhete osakond, kommunikatsiooniosakond ja personalipoliitika osakond.

 Telefon: 612 5002
lauri.lugna@siseministeerium.ee 

 
 

Raivo Küüt

Sisejulgeoleku, korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler juhib korrakaitse- ja migratsioonipoliitika planeerimist ja elluviimist. Talle alluvad kodakondsus- ja rändepoliitika osakond, korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond ning piirivalvepoliitika osakond.

 Telefon: 612 5010
raivo.kyyt@siseministeerium.ee 

 

Hannes Kont

Päästepoliitika asekantsler

Päästepoliitika asekantsler juhib pääste- ja kriisireguleerimispoliitika planeerimist ja elluviimist. Talle alluvad pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond ja teabeseireosakond.

 Telefon: 612 5011
hannes.kont@siseministeerium.ee 

 

Piret Lilleväli

Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler

Varade asekantsler juhib ministeeriumi ja valitsemisala kinnis- ja vallasvaraga seotud tegevusi, kujundab rahandus- ja hangete poliitikat ning peab arvestust ministeeriumi ja valitsemisala riigivara üle. Talle alluvad infohaldusosakond, rahandusosakond, varahaldusosakond, õigusosakond, strateegiaosakond ja välisvahendite osakond.

 Telefon: 612 5004
piret.lillevali@siseministeerium.ee

 
 
 

 

 

Viimati uuendatud: 12. november 2018