Sa oled siin

Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine

Eesmärk


Projekt "Noorte tööturule kaasamise programm" ehk STEP-programm aitab suurendada õigusrikkumise taustaga noorte tööhõivet ning toetada nende otsust asuda tööle või õppima ja püsida tööl või õppimas.

Tegevuse elluviimisega  viiakse noorega läbi hindamisvestlus ja nõustamised, leitakse noorele sobiv töötamis- või õppimisvõimalus ja toetatakse noort tööle saamisel või õppima asumisel muul viisil. Noore tööle või õppima asumise järel jälgitakse noore toimetulekut, et toetada tema õppimas või tööl püsimist, vajaduse korral jätkatakse tema nõustamist.  Programmi kaasatakse tööandjad, kes on valmis sihtrühma noore tööle võtma ning nõustatakse neid sihtrühma noore tööle võtmisel.

 

 

 

Sihtrühm


Projekti sihtrühm on süüteo toimepanemise eest karistusõiguslikult vastutusele võetud 15–26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta. Lisaks nõustajad, tööandjad, tööandjapoolsed mentorid, politseiametnikud ja koostööpartnerite spetsialistid.

Meetme tegevuse rahastamine


Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist 586 500 (85%) euroga ning riiklik kaasfinantseering on 103 500 eurot (15%).

Oodatav tulemus


Projekti tulemusel on kohandatud meetod, mille alusel on ellu viidud nõustamisel põhinev sihtsuunitlusega programm õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamiseks eeskätt Harjumaal. Programmi elluviimisega on noortele loodud lisavõimalus saada nõustamist ja abi tööle või õppima asumiseks ja seal püsimiseks. Samuti on loodud lisavõimalus tööandjatele saada nõu ja abi noorte tööle võtmiseks ja tööl püsimise toetamiseks. Programmis on aastaks 2020 osalenud vähemalt 360 noort, kellest vähemalt 120 on selle läbinud.

Rohkem infot: www.step.ee

Olulised dokumendid

 

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2016