Sa oled siin

Arengu- ja tegevuskavad

Arengukavad
 

Siseministeerium vastutab kolme Eesti arengut suunava strateegilise dokumendi koostamise ja rakendamise eest.
 

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 (STAK)

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koondab ühe katuse alla siseturvalisuse poliitika kujundamise ja elluviimisega seotud teemad. Arengukava läheneb turvalisuse tagamisele terviklikult ning selle kohaselt tähendab turvalisus stabiilset elukeskkonda, milles on tagatud nii inimese tegelik turvalisus kui see, et inimene tunneks ennast kaitstult.

 
 

Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 (KODAR)

Arengukava keskendub kahele prioriteedile: ühiskondlikult aktiivsetele elanikele ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekusele ehk sellele, et kodanikuühendustel oleks piisavalt võimalusi oma eesmärkide elluviimiseks. Arengukava seab eesmärgiks kodanikuühenduste osalemise poliitika kujundamises loomuliku ja väärtustatud koostööna.

 

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon (EKAK)

EKAK on 12. detsembril 2002. a Riigikogus kinnitatud avaliku võimu ja kodanikualgatuse koostöökokkulepe, mis määrab kindlaks mõlema poole vastastikku täiendavad rollid ning koostoimimise põhimõtted avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel.

 
 

Tegevuskavad

 

Siseministeeriumi 2016. aasta tegevuskava

Siseministeeriumi 2016. aasta tegevuskava sõnastab ministeeriumi aasta eesmärgid ja tegevused.

 

Viimati uuendatud: 22. november 2016

NÄDALA EELINFO

Esmaspäev, 26. august
- Rahvastikuminister Riina Solman kohtub sotsiaalministri ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga.
 

Teisipäev, 27. august
- 27.-29. augustil osaleb pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler Viola Murd HELCOM ja BALEX DELTA 2019 õppusel Taanis. PPA-st osaleb ka laevastiku lipulaev Kindral Kurvits. Tulenevalt õppuste järjekorrast jõuab 2020 aastal õppuse korraldamis kord Eestile.


Kolmapäev, 28. august
- Siseminister Mart Helme kohtub Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) direktori Krum Garkovi ja haldusnõukogu esimehe Zsolt Szolnokiga
- Kantsler Lauri Lugna kohtub Soome Siseministeeriumi kantsleri Illka Salmiga ning tutvub Soome piirivalvega.


Neljapäev, 29. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad VV väljasõiduistungil Kagu-Eestis.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.