Sa oled siin

Siseminister Katri Raik

 • Katri Raik on Eesti Vabariigi siseminister alates 26. novembrist 2018. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

 • 2015. aasta märtsist kuni ministriametisse asumiseni töötas Katri Raik  Sisekaitseakadeemia rektorina.
 • Aastatel 2009–2015 ja 1999-2007 oli Katri Raik Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor.
 • Aastatel 2007-2009 töötas Raik Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantslerina.
 • Aastatel 1991-1999 töötas Katri Raik Tartu Ülikoolis rektori referendi ja ülikooli teabetalituse juhatajana.
 • 26. oktoobril 1967. aastal Tartus sündinud Raik on lõpetanud Tartu 3. Keskkooli. Tal on ajaloo doktorikraad Tartu Ülikoolist 2004. aastast.

Siseminister Katri Raik

 

Siseminister


Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Siseminister juhib Siseministeeriumi tööd ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

  Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ning kinnitab nende põhimääruse, struktuuri ja töökorralduse. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest. 

 •  

 • Siseminister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajaduse korral lisaeelarve kohta.

  Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise üle ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisala riigiasutuste eelarved. 

Ministri vastuvõtt

Ministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust tema abi Katrin Luginaga aadressil katrin.lugina@siseministeerium.ee või telefonil 612 5121.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud ministeeriumi ametniku kaudu küsimusele vastust saada.
 

Registreerudes on vajalik:

 • selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada;
 • jätta oma kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress), et saaksime vajaduse korral täpsustada kohtumisel arutatavat teemat, kohtumise aega või muid kohtumisega seotud asjaolusid.

 

Viimati uuendatud: 15. jaanuar 2019