Tunnustused ja teenetemärgid

Siseministeeriumi poolt välja antavad tunnustused

 

Kodanikupäeva aumärk

Kodanikupäeva aumärgiga tunnustab siseministeerium igal kodanikupäeval tegusaid ja ettevõtlikke Eesti inimesi, kes on aidanud kaasa kodanikuühiskonna, kogukonnaelu või kodanikuteadvuse arengule.

 

Siseturvalisuse vabatahtlike toetaja tunnustus

Vabatahtlike toetaja tunnustus antakse ettevõttele, asutusele või isikule, kes on oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või andnud muul vabatahtlikkust toetaval moel panuse Siseministeeriumi eesmärkide täitmiseks ühiskonna turvalisuse tõstmisel.

 

Aasta vabatahtlike rühm

Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi (päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi) märkimisväärse panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse.

 

 

Siseministeeriumi teenetemärgid

 

Kuldteenetemärk

Ministeeriumi kuldteenetemärk antakse ministrile, ministeeriumi kantslerile ja ministeeriumi asekantslerile ametist lahkumisel. Lisaks võib kuldteenetemärgi anda teisele isikule ministeeriumile oluliste teenete eest. Ministeeriumi teistele ametnikele ja töötajatele antakse kuldteenetemärk, kui neil on väärilisi teeneid ministeeriumi ülesannete täitmisel ja neile on varem antud hõbeteenetemärk.

 

Hõbeteenetemärk

Ministeeriumi hõbeteenetemärk antakse ministeeriumi ametnikule ja töötajale vääriliste teenete eest ministeeriumi ülesannete täitmisel või muule isikule tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga.

Viimati uuendatud: 14. oktoober 2020