Sa oled siin

Arengu- ja tegevuskavad

Arengukavad
 

Siseministeerium vastutab kolme Eesti arengut suunava strateegilise dokumendi koostamise ja rakendamise eest.
 

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 (STAK)

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koondab ühe katuse alla siseturvalisuse poliitika kujundamise ja elluviimisega seotud teemad. Arengukava läheneb turvalisuse tagamisele terviklikult ning selle kohaselt tähendab turvalisus stabiilset elukeskkonda, milles on tagatud nii inimese tegelik turvalisus kui see, et inimene tunneks ennast kaitstult.

 
 

Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 (KODAR)

Arengukava keskendub kahele prioriteedile: ühiskondlikult aktiivsetele elanikele ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekusele ehk sellele, et kodanikuühendustel oleks piisavalt võimalusi oma eesmärkide elluviimiseks. Arengukava seab eesmärgiks kodanikuühenduste osalemise poliitika kujundamises loomuliku ja väärtustatud koostööna.

 

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon (EKAK)

EKAK on 12. detsembril 2002. a Riigikogus kinnitatud avaliku võimu ja kodanikualgatuse koostöökokkulepe, mis määrab kindlaks mõlema poole vastastikku täiendavad rollid ning koostoimimise põhimõtted avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel.

 

 

 

Antisemitismivastaste meetmete kontseptsioon

Vabariigi Valitsus kiitis 29.04.2021 heaks „Antisemitismivastaste meetmete kontseptsiooni“. Kontseptisoon tuleneb Euroopa Liidu Nõukogu 6. detsembril 2018. aastal heakskiidetud avaldusest, mis käsitleb antisemitismi vastu võitlemist ning juudi kogukondade ja institutsioonide turvalisust puudutava tervikliku lähenemisviisi väljatöötamist Euroopa Liidu liikmesriikides. Kontseptsiooni eesmärk on luua terviklik koordineeritud süsteem antisemitismivastaste meetmete korraldamiseks ning tõhustada riigi ja juudi kogukonna koostööd ning leida võimalike probleemide korral optimaalseimad lahendused.

 

 

Tegevuskavad

 

Siseministeeriumi 2020. aasta tegevuskava

Siseministeeriumi 2020. aasta tegevuskava sõnastab ministeeriumi aasta eesmärgid ja tegevused.

 

Viimati uuendatud: 28. mai 2021