Sa oled siin

Arengu- ja tegevuskavad

Arengukavad
 

Siseministeerium vastutab kolme Eesti arengut suunava strateegilise dokumendi koostamise ja rakendamise eest.
 

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 (STAK)

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koondab ühe katuse alla siseturvalisuse poliitika kujundamise ja elluviimisega seotud teemad. Arengukava läheneb turvalisuse tagamisele terviklikult ning selle kohaselt tähendab turvalisus stabiilset elukeskkonda, milles on tagatud nii inimese tegelik turvalisus kui see, et inimene tunneks ennast kaitstult.

 
 

Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 (KODAR)

Arengukava keskendub kahele prioriteedile: ühiskondlikult aktiivsetele elanikele ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekusele ehk sellele, et kodanikuühendustel oleks piisavalt võimalusi oma eesmärkide elluviimiseks. Arengukava seab eesmärgiks kodanikuühenduste osalemise poliitika kujundamises loomuliku ja väärtustatud koostööna.

 

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon (EKAK)

EKAK on 12. detsembril 2002. a Riigikogus kinnitatud avaliku võimu ja kodanikualgatuse koostöökokkulepe, mis määrab kindlaks mõlema poole vastastikku täiendavad rollid ning koostoimimise põhimõtted avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel.

 
 

Tegevuskavad

 

Siseministeeriumi 2020. aasta tegevuskava

Siseministeeriumi 2020. aasta tegevuskava sõnastab ministeeriumi aasta eesmärgid ja tegevused.

 

Viimati uuendatud: 12. juuni 2020