KÜSK

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu liikmeks kandideerimise konkurss

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mille asutaja on Vabariigi Valitsus ja asutajaõiguste teostaja Siseministeerium. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (edaspidi KÜSK) eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel. Täpsem informatsioon: www.kysk.ee

Siseminister kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital VABAÜHENDUSTE poolt ESITATAVATE NÕUKOGU LIIKMETE (kokku 4) leidmiseks.

KÜSKi kõrgeima juhtorgani NÕUKOGU koosseisu kuulub kümme liiget, kellest viis on riigi esindajad ja viis mittetulundusühingute ja sihtasutuste (edaspidi nimetatud ka kui vabaühenduste) esindajad. Nelja vabaühenduste esindajast nõukogu liikme volituste tähtaeg lõppeb 22.01.2017.

Nõukogu kavandab KÜSKi tegevust ning korraldab KÜSKi juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused alljärgnevatel tingimustel:

  •   kandidaadil on KÜSKi nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused;
  •   kandidaadil ei tohi olla isiklikku huvi KÜSKi poolt jagatavate hüvede saamiseks;
  •   kandidaat ei pea olema teda esitava vabaühenduse või selle organi liige.

Täpsem info nõukogu ülesannetest ja nõukogu liikmele esitatavatest nõuetest KÜSKi põhikirjas.

Nõukogu liikmeks kandidaadi esitamisel palume vabaühendusel esitada:

  •   kandidaadi CV koos ülevaatega viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest ning tähtaegadest, sealhulgas andmed osalemise kohta juriidiliste isikute juht- või järelevalveorganites;
  •   kandidaadi nõukogu töös osalemise nõusolekut tõendav kiri;
  •   esitaja põhjendus kandidaadi sobivusest tööks KÜSKi nõukogu liikmena (max 1 A4 lk);
  •   kandidaadi arvamus teemal „KÜSKi mõju ja eelarve suurendamine vabaühenduste elujõulisuse kasvuks“ (max 1 A4 lk).

Nõukogu liikme kandidaatide esitamise tähtaeg on 12. detsember 2016 kell 17.00.

Dokumendid palume saata märksõnaga „KÜSK nõukogu“ digitaalselt allkirjastatuna e-postile: aveli.ainsalu@siseministeerium.ee.

Täiendav info:

Aveli Ainsalu, Siseministeeriumi kodakondsus ja rändepoliitika osakonna nõunik, e-post: aveli.ainsalu@siseministeerium.ee, tel: 612 5203

Agu Laius, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja, e-post: agu.laius@kysk.ee tel: 655 6424

Nõukogu liikmeks asumise aeg: 23. jaanuar 2017

Konkursi kuulutus (PDF)

Viimati uuendatud: 21. november 2016