Kodanikupäev

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

Kodanikupäeva eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta (2.37 MB, PDF). Sellega loodi ametlikus tähenduses Eesti kodaniku mõiste. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel päeval juhime tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele.

Kandidaatide esitamise tähtaeg aastal 2020 oli 27. oktoober.

Kodanikupäeva aumärgid annab traditsiooniliselt novebri lõpus pidulikul tunnustusüritusel üle rahvastikuminister. Samal üritusel kuulutab kultuuriminister välja ka aasta kodaniku.

Uued Eesti kodanikud saavad oma kodakondsustunnistused kätte kodanikupäevale pühendatult samuti aasta lõpus pidulikel tseremooniatel Pärnus, Tartus ja Narvas.

Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast.

 
2020. AASTA KODANIKUPÄEVA AUMÄRGI KANDIDAATIDE ESITAMINE ON LÕPPENUD ←
VAATA: 2020. aasta aumärgi saajate nimekiri (525.6 KB, PDF)
 

Kodanikupäeva aumärk

Siseministeerium tunnustab kodanikupäeva aumärgiga vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes on näidanud ennast kodanikuna parimast küljest, seda kas märkimisväärse panuse eest ühiskonna ellu, edendades kodanikukasvatust või vabatahtliku töö eest enda kogukonnas.

Kodanikupäeva aumärgi kandidaate saavad siseministrile esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Kandidaatide ettepanekud vaatab läbi siseministeeriumis loodud komisjon, kellel on õigus välja anda 15 aumärki. Komisjoni kuuluvad riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad, samuti varasem kodanikupäeva aumärgi saaja.

Lisainfo kodanikupäeva aumärkide kohta: siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Johanna Annamaa (612 5202, johanna.annamaa@siseministeerium.ee).

Vaata lisaks:

Aasta kodanik

Kultuuriministeerium kuulutab igal aastal välja aasta kodaniku konkursi. Tiitlile saavad kandideerida Eesti Vabariigi alalised elanikud ja kandidaate saavad esitada kõik soovijad. Aasta kodaniku aunimetusega tunnustatakse tegusana ja Eesti ühiskonna suhtes hoolivana silma paistnud inimesi.

Aasta kodaniku tiitli annab üle kultuuriminister pidulikul kodanikupäeva tunnustusüritusel.

Aasta kodaniku konkursi kohta saab lisainfot kultuuriministeeriumi veebilehelt.

 

Viimati uuendatud: 30. november 2020