Sa oled siin

Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku hääleõigus Euroopa Parlamendi valimistel

Euroopa Liidu kodanik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ainult ühes ja samas Euroopa Liidu liikmesriigis.

Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikul õigus enda valijate nimekirja kandmiseks ja hääletamiseks Eestis kui:
1) ta on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
2) tema püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema Eesti elukoha andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
3) temalt ei ole päritoluliikmesriigis hääletamisõigust ära võetud;
4) teda ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
5) ta ei kanna kuriteo eest kohtu poolt mõistetud vanglakaristust.

Juhul kui Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik soovib hääletada Eestis, tuleb tal Eesti valijate nimekirja kandmiseks esitada allkirjastatud taotlus Siseministeeriumile hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva. Kui valija on juba üks kord taotluse Eesti valijate nimekirja kandmiseks esitanud ja ta ka järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste ajal elab jätkuvalt Eestis, ei ole tal järgmisel valimistel uuesti vaja taotlust esitada.  

Lisainformatsiooni Euroopa Parlamendi valimiste kohta saab veebilehelt www.valimised.ee.

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel teavitas Siseministeerium 2019. aasta märtsis posti teel Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikke võimalusest saada Eesti valijate nimekirja nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil. Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi kodanikke teavitati posti teel 2019. aasta aprillis pärast Euroopa Ülemkogu 10. aprilli otsust Brexiti edasilükkamise kohta.

Valijatele, kes ei olnud varasemalt valijate nimekirja kandmise taotlus esitanud, lisati infokirjale eeltäidetud taotlus ning „Makstud vastus“ märkega ümbriku.  Taotlus tuleb saata Siseministeeriumile tagasi hiljemalt 26. aprilliks 2019 kas:

  • posti teel, kasutades saadetud „Makstud vastus“ märkega ümbrikku (marki ei pea lisama) või
  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil valimised@siseministeerium.ee.

Palume taotluse esitamisel kasutada Siseministeeriumi saadetud eeltäidetud taotluse vormi ja „Makstud vastus“ märkega ümbrikku. Posti teel saates tuleb lisada taotlusele isikut tõendava dokumendi isikuandmete lehekülje koopia. Juhul, kui mingil põhjusel ei ole valija Siseministeeriumi saadetud infoteadet kätte saanud, on taotluse vorm kättesaadav siit (568.21 KB, PDF), mis tuleks saata täidetuna Siseministeeriumi aadressil Pikk 61, Tallinn 15065.
Taotluse esitanud valijaid teavitab Siseministeerium valijate nimekirja kandmisest või kandmata jätmisest. Valijate nimekirja kandmise korral saadetakse valijale hiljemalt 6. maiks 2019 valijakaart, millele on kantud andmed valimisjaoskonna asukoha ja hääletamise aegade kohta. Siseministeerium teavitab valijate nimekirja kandmisest ka valija kodakondsusjärgset päritoluliikmesriiki.

Lisainformatsiooni valijate nimekirja kandmise kohta saab e-posti aadressil valimised@siseministeerium.ee.

Viimati uuendatud: 17. aprill 2019