UsuühendusedSiseministeerium aitab kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning usuühenduste ja nende struktuuriüksuste vaheliste suhete arendamisele.

Siseministeerium osaleb usuühendustega seotud poliitikat kujundavate otsuste ettevalmistamises ja rakendamises, nõustab riiklikke ja omavalitsusinstitutsioone Eesti religioonisituatsiooni puudutavates küsimustes, korraldab kirikuvaradega seotud küsimusi, abistab usuühendusi enesekorralduse teostamisel ning analüüsib ja üldistab usuelu küsimusi.

 

Usuühendused Eestis

Eestis on registreeritud üle viiesaja usulise ühenduse, millest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Suuremaid kristlikke kirikuid ühendab Eesti Kirikute Nõukogu.

Pühakojad ja looduslikud pühapaigad

Valdkonna kultuuripärandit aitab hoida pühakodade programm, millest võivad kirikuhoonete ja ka muude pühakodade kui ajaloo ja kultuuritraditsiooni kandjate säilitamiseks ning korrastamiseks toetusi taotleda kõik Eestis asuvad usulised ühendused. Muinsuskaitseameti koordineeritava programmi juhtnõukogu töös osaleb ka Siseministeerium.

Samuti on Eesti kultuuri oluliseks osaks ajaloolised looduslikud pühapaigad: hiied, pühad puud, allikad, ohvrikivid, ohvriaiad ja ristipuud. Selle pärandi talletamisele ja teadlikkuse tõstmisele on suunatud looduslike pühapaikade arengukava (PDF), mille täitmist Siseministeerium toetab, osaledes vastavas eksperdinõukogus.

Statistikat

 

 

Viimati uuendatud: 14. mai 2018

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.