UsuühendusedSiseministeerium aitab kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning usuühenduste ja nende struktuuriüksuste vaheliste suhete arendamisele.

Siseministeerium osaleb usuühendustega seotud poliitikat kujundavate otsuste ettevalmistamises ja rakendamises, nõustab riiklikke ja omavalitsusinstitutsioone Eesti religioonisituatsiooni puudutavates küsimustes, korraldab kirikuvaradega seotud küsimusi, abistab usuühendusi enesekorralduse teostamisel ning analüüsib ja üldistab usuelu küsimusi.

 

Usuühendused Eestis

Eestis on registreeritud üle viiesaja usulise ühenduse, millest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Suuremaid kristlikke kirikuid ühendab Eesti Kirikute Nõukogu.

Pühakojad ja looduslikud pühapaigad

Valdkonna kultuuripärandit aitab hoida pühakodade programm, millest võivad kirikuhoonete ja ka muude pühakodade kui ajaloo ja kultuuritraditsiooni kandjate säilitamiseks ning korrastamiseks toetusi taotleda kõik Eestis asuvad usulised ühendused. Muinsuskaitseameti koordineeritava programmi juhtnõukogu töös osaleb ka Siseministeerium.

Samuti on Eesti kultuuri oluliseks osaks ajaloolised looduslikud pühapaigad: hiied, pühad puud, allikad, ohvrikivid, ohvriaiad ja ristipuud. Selle pärandi talletamisele ja teadlikkuse tõstmisele on suunatud looduslike pühapaikade arengukava (PDF), mille täitmist Siseministeerium toetab, osaledes vastavas eksperdinõukogus.

Statistikat

 

 

Viimati uuendatud: 14. mai 2018

NÄDALA EELINFO

Esmaspäev, 26. august
- Rahvastikuminister Riina Solman kohtub sotsiaalministri ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga.
 

Teisipäev, 27. august
- 27.-29. augustil osaleb pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler Viola Murd HELCOM ja BALEX DELTA 2019 õppusel Taanis. PPA-st osaleb ka laevastiku lipulaev Kindral Kurvits. Tulenevalt õppuste järjekorrast jõuab 2020 aastal õppuse korraldamis kord Eestile.


Kolmapäev, 28. august
- Siseminister Mart Helme kohtub Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) direktori Krum Garkovi ja haldusnõukogu esimehe Zsolt Szolnokiga
- Kantsler Lauri Lugna kohtub Soome Siseministeeriumi kantsleri Illka Salmiga ning tutvub Soome piirivalvega.


Neljapäev, 29. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad VV väljasõiduistungil Kagu-Eestis.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.