UsuühendusedSiseministeerium aitab kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning usuühenduste ja nende struktuuriüksuste vaheliste suhete arendamisele.

Siseministeerium osaleb usuühendustega seotud poliitikat kujundavate otsuste ettevalmistamises ja rakendamises, nõustab riiklikke ja omavalitsusinstitutsioone Eesti religioonisituatsiooni puudutavates küsimustes, korraldab kirikuvaradega seotud küsimusi, abistab usuühendusi enesekorralduse teostamisel ning analüüsib ja üldistab usuelu küsimusi.

 

Koguduste veebiteenistused eriolukorra ajal

Eriolukorra ajal on võimalik pühapäeviti vaadata ETV2 kanalil kell 11:00 eestikeelseid ja ETV+ kanalil kell 7:30 venekeelseid palvepooltunde.

Lisaks on võimalik veebis näha erinevate koguduste veebiteenistusi.

Täpsemalt vaata veebiteenistuste infot kirikute lõikes siit:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (19.05 KB, XLSX)

Eesti Metodisti Kirik (13.92 KB, DOCX)

Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik (12.41 KB, DOCX)

Rooma-Katoliku Kirik (11.73 KB, DOCX)

Seitsmenda Päeva Adventistid (11.74 KB, DOCX)

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (12.04 KB, DOCX)

 

Usuühendused Eestis

Eestis on registreeritud üle viiesaja usulise ühenduse, millest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Suuremaid kristlikke kirikuid ühendab Eesti Kirikute Nõukogu.

Pühakojad ja looduslikud pühapaigad

Valdkonna kultuuripärandit aitab hoida pühakodade programm, millest võivad kirikuhoonete ja ka muude pühakodade kui ajaloo ja kultuuritraditsiooni kandjate säilitamiseks ning korrastamiseks toetusi taotleda kõik Eestis asuvad usulised ühendused. Muinsuskaitseameti koordineeritava programmi juhtnõukogu töös osaleb ka Siseministeerium.

Samuti on Eesti kultuuri oluliseks osaks ajaloolised looduslikud pühapaigad: hiied, pühad puud, allikad, ohvrikivid, ohvriaiad ja ristipuud. Selle pärandi talletamisele ja teadlikkuse tõstmisele on suunatud looduslike pühapaikade arengukava (PDF), mille täitmist Siseministeerium toetab, osaledes vastavas eksperdinõukogus.

Statistikat

 

 

Viimati uuendatud: 3. aprill 2020