Usulised ühendusedAitame kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning usuliste  ühenduste ja nende struktuuriüksuste vaheliste suhete arendamisele.

Usuasjade osakond osaleb usuliste ühendustega seotud poliitikat kujundavate otsuste ettevalmistamises ja rakendamises, nõustab riiklikke ja omavalitsusinstitutsioone Eesti religioonisituatsiooni puudutavates küsimustes, korraldab kirikuvaradega seotud küsimusi, abistab usuühendusi enesekorralduse teostamisel ning analüüsib ja üldistab usuelu küsimusi.

Eestis on registreeritud üle kuuesaja usulise ühenduse, millest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Suuremaid kristlikke kirikuid ühendab Eesti Kirikute Nõukogu.

 

 

Juhised eriolukorra tingimustes

  • Sisetingimustes on lubatud jumalateenistustest ja teistest avalikest usulistest talitustest osa võtta kuni 600 inimesel. Arvestada tuleb kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.
  • Välistingimustes ei tohi osalejate arv olla rohkem kui 1000 inimest.

 

Statistikat

 

 

Viimati uuendatud: 11. juuni 2021