Usulised ühendusedAitame kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning usuliste  ühenduste ja nende struktuuriüksuste vaheliste suhete arendamisele.

Usuasjade osakond osaleb usuliste ühendustega seotud poliitikat kujundavate otsuste ettevalmistamises ja rakendamises, nõustab riiklikke ja omavalitsusinstitutsioone Eesti religioonisituatsiooni puudutavates küsimustes, korraldab kirikuvaradega seotud küsimusi, abistab usuühendusi enesekorralduse teostamisel ning analüüsib ja üldistab usuelu küsimusi.

Eestis on registreeritud üle kuuesaja usulise ühenduse, millest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Suuremaid kristlikke kirikuid ühendab Eesti Kirikute Nõukogu.

 

 

Juhised eriolukorra tingimustes

  • Alates 3. maist 2021 tohib siseruumides korraldada jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi arvestades 2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilise ruumitäitumust.
  • Välistingimustes on alates 3. maist 2021 avalikud jumalateenistused lubatud maksimaalselt 150-le inimesele. Inimesed peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades, kes omavahel kokku ei puutu. Kõik üritused peavad lõppema õhtul kell 21.

 

Statistikat

 

 

Viimati uuendatud: 29. aprill 2021