Usulised ühendusedAlates 2019. aastast rahvastikuministri valitsemisalas olev valdkond aitab kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning usuliste  ühenduste ja nende struktuuriüksuste vaheliste suhete arendamisele.

Usuasjade osakond osaleb usuliste ühendustega seotud poliitikat kujundavate otsuste ettevalmistamises ja rakendamises, nõustab riiklikke ja omavalitsusinstitutsioone Eesti religioonisituatsiooni puudutavates küsimustes, korraldab kirikuvaradega seotud küsimusi, abistab usuühendusi enesekorralduse teostamisel ning analüüsib ja üldistab usuelu küsimusi.

Eestis on registreeritud üle kuuesaja usulise ühenduse, millest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Suuremaid kristlikke kirikuid ühendab Eesti Kirikute Nõukogu.

 
 

 

Viimati uuendatud: 18. detsember 2020