Üleilmne eestlus

"Valdav osa eestlastest elavad meie ajaloolisel kodumaal. Sellele lisanduvad aga tuhanded paigad maailmas, kus leidub eesti kodusid, luuakse eesti organisatsioone ja elatakse eesti elu. Tervikuna oleme globaalse ulatusega ja keerukalt liigestatud ühiskond, mis jätkub ka tulevikus ja millega jäävad seotuks meie saatused. Nimetan meie püsimist ja jätkumist sellises ühiskonnas globaalseks eestluseks.“  (Valter Rand, 1994 Metsaülikoolis)

Ülemaailmse eestluse hoidmine ja arendamine on riigile prioriteetne küsimus, sest rahvuskaaslased ja Eesti sõbrad on samal ajal nii eestluse hoidjad ja kandjad aga ka Eesti saadikud kogu maailmas. Selle edendamiseks ja toetamiseks koostatakse „Üleilmse eestluse programm aastateks 2021–2024“, mis on „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ üks alavaldkondi. Välismaal elavaid rahvuskaaslasi on Eesti riik seni toetanud rahvuskaaslaste programmide kaudu aastatel 2004–2020.

Alates 2019. aastast vastutab rahvuskaaslaste kogukondade kaasamisega seonduva eest rahvastikuminister Riina Solman

 

Viimati uuendatud: 6. oktoober 2020