Siseministeerium tunnustab!

Siseministeerium tunnustab igal aastal neid, kes on aidanud kaasa turvalisema Eesti loomisele.

  • Kodanikupäeva puhul 26. novembril tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.
  • Rahvusvahelisel koertepäeval 26. augustil toome esile erakordsete tegude eest turvalisust tagavaid teenistuskoeri.
  • Kevadel täname aasta parimaid siseturvalisuse vabatahtlike rühmasid ja nende tegevuse toetajaid.
 

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine
 

Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi (päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi, naabrivalve piirkonda) panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse.

Aunimetus läheb igal aastal Aasta vabatahtlikule päästekomando või reservpäästerühmale, Aasta vabatahtlikule merepäästeühingule, Aasta abipolitseinike rühmale ja Aasta naabrivalve piirkonnale. Lisaks tunnustame Aasta vabatahtlike toetajaid, kes on oma tegevusega või muul moel toetanud vabatahtlike päästjaid, merepäästjaid või abipolitseinike tegevust.

Loe lähemalt: https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/siseturvalisuse-vabatahtlikud

 

Kodanikupäeva aumärgid

 

Kodanikupäeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse. Kodanikupäeva eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust.

Kodanikupäeva aumärgid annab pidulikul  tunnustusüritusel üle siseminister. Samal üritusel kuulutab kultuuriminister välja ka aasta kodaniku.

Loe lähemalt: https://www.siseministeerium.ee/et/kodanikupaev

 

 

 

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2021