Rahvastikupoliitika

 

Kehtivas valitsusleppes on sõnastatud ühe eesmärgina, et Eesti on maa, kus luuakse oma pere ja kodu ning kuhu on oodatud tagasi kõik need, kes on siit lahkunud välismaale.

Rahvastikuminister Riina Solmani üks vastutusvaldkondi, rahvastikupoliitika, seda eesmärki ka täide viib. Riigi aluseks kogu ühsikonna tähenduses on rahvas. Seetõttu ongi riigi rahvastikupoliitika pikaajaline eesmärk rahvaarvu kasv. Seda eesmärki omakorda aitavad saavutada sündide arvu kasv ning keskmise eluea pikenemisest tulenev surmade arvu vähenemine aga ka rahvatervise areng. Samuti ei saa unustada, et meil on tugev üleilmne eestlaste võrgustik, kelle liikmetega, kui Eesti esindajatega ja kuvandi loojatega välismaal kontakti peame oluliseks, kuid samas ootame neid kodumaale tagasi.

Rahvastikupoliitika edendab sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna.

Loe pikemalt Rahvastikupoliitika blogist.

Arvandmeid rahvastiku kohta saab uurida Statistikaameti veebilehelt.

 

 

Viimati uuendatud: 21. oktoober 2020