Sa oled siin

Rahvastiku- ja perepoliitika

Rahvastikupoliitika eesmärk on tagada Eesti kestlikkus rahvusriigina.

Selleks tuleb mõjutada:

  • rahvastiku olukorda
  • rahvaarvu
  • rahvastiku koosseisu (etniline, keel, kodakondsus, vanus jne)
  • rahvastiku paiknemist

Rahvastikupoliitika eesmärke aitavad saavutada eelkõige peresõbralik riik, sidus kodanikuühiskond, tugev üleilmse eestluse võrgustik, juhitud rändepoliitika ja rahvatervise areng.

Siseministeeriumis ning selle valitsemisalas juhib ja koordineerib rahvastiku- ja perepoliitika, kodanikuühiskonna-, usuasjade-, perekonnasündmuste- ning rahvastiku toimingute valdkonda rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler.


Rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsleri alluvuses on kolm osakonda: rahvastiku- ja perepoliitika osakond, usuasjade ning  rahvastikutoimingute osakond.

 
Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2020