Rahvastiku- ja perepoliitika

Rahvastiku- ja perepoliitika eesmärk on peresõbraliku riigi loomine, kus inimesed tahavad lapsi saada ja neid kasvatada ning kus lastel on hea ja turvaline elada.

Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakond kavandab perepoliitikat ning korraldab selle elluviimist.

Eesti rahvastiku- ja perepoliitika on teadmistepõhine ja ühtne, et toetada ühiskonna jätkusuutlikkust. Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid. 

Eestis on perede adekvaatset majanduslikku toimetulekut toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, et pakkuda perele püsivat kindlustunnet. Riik toetab laste kasvatamist ja vanemaks olemist läbi kombineeritud toetuste ja teenuste süsteemi ning luues meestele ja naistele võrdsed võimalused töö- ja pereelu ühitamisel.

 

 

Viimati uuendatud: 9. juuli 2020