Perepoliitika

Vabariigi Valitsuse nagu ka rahvastikuministri prioriteet on luua peresõbralik Eesti, kus pered soovivad rohkem lapsi saada ja kasvatada ning kuhu on oodatud tagasi kõik need, kes on siit lahkunud välismaale.

Rahvastikuminister Riina Solman vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise eest, mille eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse vajalikku tuge laste kasvatamisel aga ka vanemaks olemisel.

Eestis on perede majanduslikku toimetulekut toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, mis pakub perele püsivat kindlustunnet. Valitsuse kehtestatud meetmed toetavad laste kasvatamist ja vanemaks olemist läbi kombineeritud toetuste ja teenuste. Ühiskonna ülesanne on hoiakute ja seadusandluse kaudu luua täisväärtuslikud tingimused laste sündimiseks ja kasvatamiseks perekondliku lähedustunde, armastuse, austuse ja hoolimise vaimus.

Loe perepoliitika kohta pikemalt Rahvastikupoliitika blogist.

Arvandmeid rahvastiku ja peretoimingute kohta saab uurida Statistikaameti veebilehelt.

 

 

Viimati uuendatud: 21. oktoober 2020