Olukorra ülevaade

Olukorra ülevaade on info kogum toimunud või vältavast hädaolukorrast, elutähtsa teenuse katkemisest või muudest sündmustest, mille eesmärk on tagada juhtimisotsusteks vajaliku informatsiooni kättesaadavust ja olukorrateadlikkust.

Olukorra ülevaate saamiseks kogutakse ja kantakse vajalik info kasutatavale vormile ja hoitakse ajakohasena. Ülevaate koostamiseks kasutatakse SitRep veebikeskkonda või Olukorra ülevaate vormi (94.61 KB, RTF).

SitRep veebikeskkond on infovahetusplatvorm, mis hõlbustab info liikumist ressursimahukate sündmuste korral. Veebikeskkond on mõeldud lahendamist juhtivatele või lahendamisega seotud asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele ühise infovälja tekitamiseks ja strateegilise juhtimistasandi olukorra teadlikkuse tagamiseks.

Veebikeskkonna eesmärk on reaalajas toimuvatest sündmustest teabe edastamine ja töötlemine ning on kättesaadav avalikus veebis (veebikeskkonda sisenemiseks on vajalik ID-kaart või mobiil-ID ning registreeritud kasutaja). Veebikeskkond võimaldab operatiivselt vahetada infot sündmuste (nt hädaolukord vms) kohta osapooltele ühises keskkonnas. Samuti on võimalik saada tagantjärgi sündmuste arengust kronoloogiline tervikülevaade. Keskkond on töövahend asutustele ja ettevõtetele, mis aitab tagada olukorrateadlikkuse ja korraldada hädaolukorra lahendamisel infovahetust vastavalt hädaolukordade lahendamise korrale.

SitRep veebikeskkond on mõeldud:

 • hädaolukorra lahendamise eest vastutavatele asutustele, (Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Terviseamet)
 • elutähtsat teenust korraldavatele asutustele (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Pank ja kohalikud üle 10 000 elanikuga omavalitsusüksused)
 • elutähtsa teenuse osutajatele

 

SitRep veebikeskkonna kasutamine

SitRep veebikeskkond asub aadressil https://sitrep.siseministeerium.ee.
Veebikeskkonnaga liitumiseks pöörduge Siseministeeriumi kontohalduse poole e-posti aadressil kontohaldus@siseministeerium.ee.
Keskkonna kasutamisel oskab abistada siseministeeriumi teabeseireosakonna nõunik Heiki Heinla (e-post: heiki.heinla@siseministeerium.ee, telefon: 6125025).

Kui teil keskkonnale ligipääs puudub, on võimalik ülevaate koostamiseks kasutada Olukorra ülevaate vormi (94.61 KB, RTF).

   

  Viimati uuendatud: 30. aprill 2018

  NÄDALA EELINFO

  Neljapäev, 22. august
  - Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
  - Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


  Reede, 23. august
  - Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

   

  KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

  - Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

  - Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

  - Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

  - Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

  - Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

  Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.