Koolitused

 

Kriisireguleerimise täiendkoolitus

1. juulil 2017. aastal jõustunud hädaolukorra seadus pani aluse ulatuslikule ümberkorraldusele kriisireguleerimise valdkonnas. Kontseptuaalsed uuendused ja seaduse rakendamine muutsid põhjalikult seniseid juhendeid ja metoodikaid, mitmed kriisireguleerimise valdkonna ülesanded sätestati esmakordselt.

Kriisireguleerimise täiendusõpet korraldab riiklikult Sisekaitseakadeemia. Täiendusõppe alast teavet, sh koolituste kalenderplaani, koolitustele registreerumist ja kriisreguleerimise baaskoolituse e-kursust pakub veebileht www.sisekaitse.ee/kriis.

Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse eesmärk on anda läbi iseseisva õppe esmased kriisireguleerimisalased teadmised asutuste ja ettevõtete töötajatele, kellel on puutumus mõne kriisireguleerimise valdkonnaga.

Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise täiendusõppe eesmärk on pakkuda erinevatele asutustele ja isikutele kriisireguleerimise ülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust ning luua eeldus  hädaolukorra seaduse rakendamiseks, kriisireguleerimise valdkonna jätkusuutlikuks arenguks ja kriisireguleerimise alase teadlikkuse laiapindseks tõstmiseks.

Kriisireguleerimiskoolituste korraldusega saab täiendavalt tutvuda SKA kriisireguleerimise täiendusõppe voldikust (5.27 MB, PDF) ja SKA kriisireguleerimise täienduskoolituste kontseptsioonist 2018 – 2020 (482.96 KB, PDF).

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2018