Koolitused

 

Kriisireguleerimise täiendkoolitus

1. juulil 2017. aastal jõustunud hädaolukorra seadus pani aluse ulatuslikule ümberkorraldusele kriisireguleerimise valdkonnas. Kontseptuaalsed uuendused ja seaduse rakendamine muutsid põhjalikult seniseid juhendeid ja metoodikaid, mitmed kriisireguleerimise valdkonna ülesanded sätestati esmakordselt.

Kriisireguleerimise täiendusõpet korraldab riiklikult Sisekaitseakadeemia. Täiendusõppe alast teavet, sh koolituste kalenderplaani, koolitustele registreerumist ja kriisreguleerimise baaskoolituse e-kursust pakub veebileht www.sisekaitse.ee/kriis.

Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse eesmärk on anda läbi iseseisva õppe esmased kriisireguleerimisalased teadmised asutuste ja ettevõtete töötajatele, kellel on puutumus mõne kriisireguleerimise valdkonnaga.

Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise täiendusõppe eesmärk on pakkuda erinevatele asutustele ja isikutele kriisireguleerimise ülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust ning luua eeldus  hädaolukorra seaduse rakendamiseks, kriisireguleerimise valdkonna jätkusuutlikuks arenguks ja kriisireguleerimise alase teadlikkuse laiapindseks tõstmiseks.

Kriisireguleerimiskoolituste korraldusega saab täiendavalt tutvuda SKA kriisireguleerimise täiendusõppe voldikust (5.27 MB, PDF) ja SKA kriisireguleerimise täienduskoolituste kontseptsioonist 2018 – 2020 (482.96 KB, PDF).

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2018

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.