Sa oled siin

Kohanemine

Lisaks riiki ajutiselt saabumise või alaliselt elama asumise korralduslikele küsimustele hõlmab toimiv rändepoliitika välismaalaste saabumisjärgset kohanemist ja kaasahaaramist kohalikku ellu.

Selleks, et aidata Eestisse saabuvatel välismaalastel võimalikult kiirelt ning mugavalt omandada Eestis edukaks hakkamasaamiseks vajalikud teadmised, oskused ja esmane eesti keele oskus, pakub Eesti riik uussisserändajatele võimalust osaleda kohanemisprogrammis. 

Samuti toetab ja võimestab Siseministeerium uussisserändajatega igapäevaselt kokkupuutuvaid avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioone läbi tugivõrgustiku kujundamise ning arendamist vajavate avalike teenuste parendamise.

Siseministeeriumi laiem eesmärk kohanemise valdkonnas on kujundada uussisserändajatele terviklik, paindlik ja ajakohane kohanemisele kaasaaitavate tugiteenuste süsteem.

Uussisserändajaks loetakse legaalselt Eestisse sisserännanud välismaalast, kes on riigis viibinud vähem kui 5 aastat.

 

Viimati uuendatud: 21. jaanuar 2021