Riigieelarve 2021. a toetused

2021. aasta riigieelarves on Riigikogu näinud ette rahvastikuministri haldusalas kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonnale toetused järgmistele vabaühendustele (19.9 KB, XLSX).

Riigikogus riigieelarve eelnõu menetlemisel tehtud toetuste väljamaksmisel rakendatakse Siseministeeriumis "Riigieelarvelise toetuse andmise korda", kuid ei korraldata toetuse andmiseks konkurssi ega edastata esitatud taotlust hindamiskomisjonile.

Riigieelarvelise toetuse andmise kord (628.08 KB, PDF)reguleerib Siseministeeriumi ja valitsemisala asutuste riigieelarvelise toetuse andmise põhimõtteid, taotluste menetlemise korda, toetuse kulude abikõlblikkust, toetuse tagasinõudmist ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist. Toetust eraldatakse käskkirjas (569.09 KB, PDF)kehtestatud tingimustel, millega nõustumisel peab toetuse saaja esitama ministeeriumile digitaalselt allkirjastatud nõustumuse. Samuti säilib võimalus toetuse välja maksmiseks lepingu alusel (vt lepingu vorm (501.02 KB, PDF)).

Taotlusvorm 2021. aastal toetuse saajatele:

 

Taotlus ja aruanne tuleb saata e-postiaadressile info@siseministeerium.ee

 

Hetkel muid vabaühendustele avatud konkursse ei ole. Ülalnimetatud info on suunatud ainult riigieelarve menetlemisel lisandunud otsetoetuse saajatele.

Rohkem infot: Minna Harjo, minna.harjo@siseministeerium.ee või tel 5332 6793

Viimati uuendatud: 5. august 2021